Wpisz tekst i naciśnij Enter

Nowy Konkurs na Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu – ogłoszenie, wyniki

I Nagroda – praca nr 3 (020202) – 15 000 zł

PIW-PAW ARCHITEKCI Sp. z o. o.,  Gdańsk

Skład zespołu autorskiego
1. Robert Brodziński – główny projektant
2. Michał Chyła – projektant
3. Krzysztof Kozłowski – projektant
4. Wojciech Matuszewski – projektant
5. Zofia Piwońska – projektant
6. Marcin Piwoński – główny projektant

Praca nr 3  otrzymała I Nagrodę za :
– właściwe kształtowanie przestrzeni w obu skalach, urbanistycznej i architektonicznej,
– stworzenie placu o wyjątkowych walorach przestrzennych i użytkowych, który dzieli bryły budynku na 2 części, przez co trafnie wpisuje się w zastaną miejską przestrzeń,
– charakterystyczną elewację od ul. 28 Czerwca 1956 r. podkreślającą wagę i funkcję obiektu,
– przyjazną skalę architektury, pasującą do projektowanej funkcji budynku,
– prawidłowy układ funkcjonalny budynku, czytelność komunikacji wewnętrznej i stworzenie interesujących przestrzeni wspólnych,
– trafną lokalizację sali koncertowej i kameralnej umożliwiającą skuteczne odizolowanie akustyczne od hałasu zewnętrznego,
– właściwe proporcje i kubaturę sal stwarzające optymalne warunki akustyczne,
– przenikanie się przestrzeni placu zewnętrznego z holem sal oraz centrum multimedialnym i stołówką umożliwiając tym samym właściwe jej wykorzystanie oraz optyczne i przestrzenne jej powiększenie,
– lekkość bryły i zaakcentowanie sali kameralnej na elewacji, rytm elewacji uruchamiający skojarzenia muzyczne z harfą.

II Nagroda równorzędna – praca nr 8 (080788) – 7 500 zł

 Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o. o. Warszawa

Skład zespołu autorskiego
Architektura:
arch. Andrzej Bulanda
arch. Włodzimierz Mucha
arch. Jacek Chyrosz
arch. Jadwiga Gajczyk
arch. Gaweł Tyrała
arch. Jakub Kubiński
Konstrukcja:
dr inż. Piotr Pachowski
Akustyka
mgr inż. Ewa Kosmala
Instalacje
mgr inż. Marek Janiszewski
Kosztorys
mgr inż. Tomasz Broniarek

Praca nr 8  otrzymała II nagrodę, równorzędną za :
– umiejętne wkomponowanie oczekiwanego programu w bryłę budynku, którego forma udanie wpisuje się w istniejący kontekst urbanistyczny,
– stworzenie wyjątkowo atrakcyjnej przestrzeni publicznej obsługującej nie tylko przestrzeń szkoły, ale oferującej nową jakość dla mieszkańców,
– profesjonalizm i warsztat opracowania,
– interesujące i nowatorskie zastosowanie tradycyjnych materiałów w elewacji
– stworzenie miejsca przyjaznego użytkownikom,
– wątpliwość budzi umieszczenie funkcji na dwóch kondygnacjach podziemnych.

II Nagroda równorzędna – praca nr 32 (865603) – 7 500 zł

Brzozowski Grabowiecki Architekci Sp. z o. o., Warszawa
Skład zespołu autorskiego
Wojciech Kotecki – projekt arch.
Jan Becina Brzozowski – projekt arch.
Konrad Grabowiecki – projekt arch.
Maciej Dembiński – projekt arch.
Krzysztof Banaszewski – projekt arch.
Zofia Laskowska – projekt arch.
Paweł Wołejsza – projekt arch.
Michał Sztolcman – projekt arch.

Praca nr 32  otrzymała II nagrodę, równorzędną za :
– wpisanie w zastaną tkankę urbanistyczną poprzez właściwą skalę zabudowy modularność elewacji zapewniającą wysoką elastyczność wnętrz,
– stworzenie przestrzeni wyjątkowo przyjaznej użytkownikom, między innymi poprzez lokalizację wielu stref wypoczynku oraz trafne użycie materiałów,
– stworzenie przestrzeni o charakterze miejskiego skweru oraz zachowanie istniejącej zieleni przy ul. Św. Jerzego,
–  wątpliwości budzi wielkość przeszkleń oraz umieszczenie funkcji na 2 kondygnacjach podziemnych

Wyróżnienie honorowe – praca nr 1 (000003)

Gronner&Rączka Architekci spółka jawna, Bielsko Biała
Pracownia Projektowa JKM mgr inż. arch. Jacek Majewski, Bielsko Biała

Skład zespołu autorskiego
Marek Gronner – projektant
Paweł Rączka – projektant
Jacek Majewski – projektant
Kornelia Nowak-Majewska – współpraca
Michał Kowalski – współpraca
Mariusz Potocki – współpraca

Praca nr 1 otrzymała Wyróżnienie Honorowe za konsekwencję w rozwiązaniach funkcjonalno-użytkowych, czytelny zapis idei w bryle obiektu.

Wyróżnienie honorowe – praca nr 7 (050302)

Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o. o., Poznań
Skład zespołu autorskiego

Krzysztof Frąckowiak
Aleksandra Kornecka
Katarzyna Weiss
Magda Lelonkiewicz
Karolina Gerke
Rafał Hodyra
Andrzej Fiszbach

Praca nr 7 otrzymała Wyróżnienie Honorowe za czytelny układ funkcjonalny, prostotę i oszczędność form i rozwiązań projektowych.

Wyróżnienie honorowe – praca nr 20 (263407)

PŁASKOWICKI I PARTNERZY ARCHITEKCI, PIOTR PŁASKOWICKI, Warszawa

Skład zespołu autorskiego
Piotr Płaskowicki – główny architekt
Marta Sawaryn – asystent architekta
Mateusz Mindziak – asystent architekta
Izabela Baron-Kusak – asystent architekta 

Praca nr 20 otrzymała Wyróżnienie Honorowe za stworzenie wrażenia przenikania przestrzeni wnętrza z zewnętrzem oraz za umiejętne i jednorodne wpisanie bryły obiektu w zastany kontekst urbanistyczny.


W dniu 8 stycznia 2015 roku został ogłoszony nowy konkurs na Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu.

REGULAMIN