Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 987 – Jezioro Durowskie w Wągrowcu_wyniki

W dniu 29 października 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste
publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego.

Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu rozdz. I, pkt 8.,
ppkt 8.4., w ramach łącznej puli finansowej na ten cel przeznaczonej, dokonał
zmiany w ilości oraz w wysokości nagród i wyróżnień, w odniesieniu do założeń
przyjętych w Regulaminie Konkursu i przyznał trzy nagrody oraz trzy
wyróżnienia.

Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone i wyróżnione plansze konkursowe wraz z opiniami Jury Konkursu.

I nagroda – praca nr 1
Zespół autorski:
arch. MAREK SZAPIEL – współautor
ul. Trzebiatowska 32, 60-432 Poznań
arch. JAKUB CHRZANOWSKI – współautor
ul. Reja 2/3, 60-826 Poznań
arch. MIŁOSZ KORCZAK – współautor
ul. Koniuchy 19A/10, 87-100 Toruń
arch. TOMASZ KIEROŃCZYK – współautor
ul. Kramarska 26/1, 61-765 Poznań

Opinia o pracy:
Praca w umiejętny sposób łączy oczekiwania Inwestora dotyczące przeznaczenia terenu na obszary rekreacyjno – rozrywkowe oraz założenia krajobrazowe i wytyczne konserwatorskie. Koncepcja proponuje różnorodne funkcje i bogactwo rozwiązań urbanistyczno – przestrzennych.

Nagrodę przyznano za bardzo ciekawą architektonicznie koncentrację wielu funkcji w centralnej części plaży przy „Hotelu Pietrak”. Sąd Konkursowy z uznaniem ocenił propozycję tarasu widokowego na dachu nowej kawiarni na zamknięciu alei parkowej stanowiącej dojście do plaży. Praca z wyczuciem podchodzi do kwestii przyrodniczych i krajobrazowych, co daje szansę na stworzenie z otoczenia Jeziora Durowskiego prawdziwej wypoczynkowej strefy dla mieszkańców miasta Wągrowca.

Na szczególną uwagę zasługuje również przemyślana komunikacja samochodowa do przystani sprzętu wodnego, która obecnie jest utrudniona.

II nagroda – praca nr 6
DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Zespół autorski:
Wojciech Dunaj – autor – projektant wiodący
Rafał Stemporowski – autor – projektant
Izabela Chruściel – współpraca
Paulina Włodarczyk – współpraca
Klaudia Wolska – współpraca

Opinia o pracy:
Praca wpisuje zadane funkcje w sposób zgodny z naturalnym charakterem miejsca. Na uwagę zasługuje formowanie przestrzeni wokół jeziora w sposób wyrazisty, ale jednocześnie stonowany i wpisany w krajobraz. Praca w sposób twórczy przywraca funkcję pomostów spacerowo – kąpielowych wydzielających za pomocą wijącej się wstęgi 4 baseny o różnym przeznaczeniu. Szczególnie wartościowym pomysłem jest propozycja przywrócenia świetności istniejącemu pawilonowi kawiarni i odtworzenie jego pierwotnej formy. Całość uzupełnia program małych plaż, stanowiący ciekawą ideę aktywizacji prowadzonej wzdłuż brzegu jeziora.

Propozycja przebudowy istniejącego amfiteatru, choć atrakcyjna plastycznie i architektonicznie wymagałaby głębszej analizy ekonomicznej w zakresie możliwości realizacji w ramach założonego budżetu. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i ich atrakcyjność nie są zgodne z oczekiwaniami inwestora. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzi również proponowana głębokość basenów przybrzeżnych, szczególnie dla dzieci oraz lokalizacja nowego obiektu WOPR.

III Nagroda – praca nr 3
KJ ARCHITEKCI Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c.
ul. Sobieskiego 5/10, 31-136 Kraków

Zespół autorski:
dr inż. arch. Katarzyna Jucha – autor
arch. Michał Jania – autor
arch. Filip Łękawski – autor

Opinia o pracy:
Nagrodę przyznano za odważną próbę stworzenia nad jeziorem Durowskim letniego centrum aktywności mieszkańców Wągrowca. Oczekiwaniom dużej ilości odwiedzających służyć ma budowa nowej kawiarni utrzymana w modernistycznym duchu istniejącej obecnie. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja rozbudowania funkcji plażowej również po zachodniej stronie jeziora.

Wątpliwości budzi forma spektakularnego, dwupoziomowego molo, sięgającego daleko w głąb jeziora, przysłaniająca panoramę miasta i widoki na krajobraz jeziora. Jego realizacja w głębokim akwenie wymagałaby dokładnej analizy ekonomicznej. Analizy wymaga również sama ilość basenów wzdłuż niezwykle długiego pomostu szczególnie w rejonie przystani sprzętu wodnego.

Obudowa istniejącego amfiteatru zielonym trejażem jest dobrym pomysłem zmniejszenia akustycznej uciążliwości amfiteatru w czasie koncertów, jednak sama forma wymagałaby jeszcze studiów i alternatywnych rozwiązań koncepcyjnych. Wątpliwości budzi wzajemna relacja pomiędzy skalą proponowanej zabudowy,
a walorami krajobrazowymi.

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 2
PIOTR ŁUSZCZEK
ul. Obornicka 91A/16, 51-114 Wrocław

Zespół autorski:
mgr inż. urbanista Piotr Łuszczek – projektant
mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska – projektant wiodący w spec. architektonicznej
mgr inż. urbanista Piotr Kryczka – projektant
mgr inż. urbanista Adrian Porada – projektant

Opinia o pracy:
Sąd Konkursowy pozytywnie ocenia rozwiązania proekologiczne zaproponowane w projekcie takie jak: ścieżki rowerowe pochłaniające nadmiar wody deszczowej, niecki retencyjne, ogrody deszczowe.

Wyrazista forma nowej siedziby WOPR i zaplecza technicznego mariny zlokalizowana na wodzie wraz ze wspartym na pylonach odcinkiem ścieżki rowerowej zdominowałaby ten fragment nabrzeża tworząc silny akcent w panoramie miasta, co nie jest zgodne ze wskazaniami konserwatorskimi. Rozbudowana inwestycja spowodowałaby zakłócenie otwarć widokowych na jezioro obniżając tym samym walory krajobrazowe terenu.

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 4
PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

Autor:
arch. Patryk Pniewski – projektant wiodący w spec. architektonicznej

Opinia o pracy:
Na uwagę w projekcie zasługuje sposób zagospodarowania przestrzeni nabrzeżnej parkowo – rekreacyjnej  o różnorodnej funkcji wyposażonej w interesujące propozycje adresowane do różnych odbiorców: wielopoziomowe ścieżki piesze i rowerowe, ścieżki wodne, place zabaw,  strefy relaksu na hamakach.

Autorzy projektu znacząco ingerują w zastany układ urbanistyczny przenosząc amfiteatr na brzeg jeziora, a w jego obecnym miejscu tworzą plac w centrum parku z nową zabudową pełniącą rolę zaplecza gastronomicznego i sanitarnego. Wkomponowany w skarpę zadaszony amfiteatr oraz kubatura sceny zlokalizowana bezpośrednio na jeziorze będą stanowiły w słabo rozrzeźbionej linii brzegowej wyraźny akcent. Zdaniem Sądu Konkursowego nieuzasadniona funkcjonalnie i kosztowna propozycja projektowa negatywnie wpłynie na walory krajobrazowe terenu, jakim jest malownicze jezioro o charakterze rynnowym.

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 5
SZYMON NOWAKOWSKI, JĘDRZEJ PAWLACZYK
ul. Ułańska 19/9, 60-748 Poznań
ul. Dąbrowskiego 66, 88-400 Żnin

Zespół autorski:
arch. Szymon Nowakowski – projektant, współautor
Jędrzej Pawlaczyk – projektant, współautor

Opinia o pracy:
Praca podejmuje próbę prostego i czytelnego ukształtowania nowej zabudowy w rejonie plaży miejskiej, w postaci dwóch szkieletowych obiektów porośniętych zielenią. Obiekty te z tarasami widokowymi i możliwością dowolnego układu funkcji, w przyszłości mogłyby wtopić się w istniejącą zieleń a nawet ja dodatkowo wzmocnić. Skumulowanie kubatur i funkcji na jednym obszarze ma w całości minimalizować ingerencję w przyrodę. Niepokój budzi jednak duża skala tych budynków w sylwecie brzegu jeziora. Pomiędzy budynkami  zaprojektowano molo wraz z przystankiem pływającej kawiarni i mariną.

Wątpliwości budzi forma i lokalizacja projektowanych budynków oraz mola w  kontekście jeziora, a także forma i lokalizacja amfiteatru z widownią zwróconą ku zachodowi.