Wpisz tekst i naciśnij Enter

41 edycja Konkursu im. prof Władysława Czarneckiego

Poznański Oddział SARP zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 41 edycji Konkursu im.prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku (pierwotnie odbywały się 2 edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego) i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie, która liczy już blisko 300 pozycji, można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, zwycięzców konkursu J.B Quadro, przedstawicieli organów administracji architektonicznej, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zdobycie nagrody w Konkursie jest dla młodych adeptów często przepustką do świata „dorosłej” architektury i zwiastunem sukcesów w działalności zawodowej.

Otwarta formuła Konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu Konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów – co roku w szranki staje ponad 100 adeptów poznańskich uczelni. Udział w Konkursie daje uczestnikowi przedsmak prawdziwej rywalizacji będącej jednym z elementów wykonywania zawodu, ale jest również okazją do zapoznania się z pracami kolegów i bodźcem do rozwijania własnego talentu.

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konieczne jest wprowadzenie kilku zmian zgłaszania projektów do I etapu Konkursu.Zgłoszenia do I etapu Konkursu:

● w Etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
● student może zgłosić do Konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max 2 prace grupowe w dowolnej kategorii
● zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie ( zał. nr 1- podpisany skan), oraz elektroniczną wersję projektów (pdf) należy przesłać na adres mailowy konkursczarneckiego@gmail.com do dnia 18.04.2021 do godziny 23.59
● w przypadku pracy grupowej zał. nr 1 muszą indywidualnie wypełnić wszystkie osoby będące w zespole
● maksymalny rozmiar projektów w wersji elektronicznej to 15 Mb
● organizator nie ogranicza sposobu prezentacji zgłaszanego projektu (mogą być to plansze, zdjęcia makiety, szkice, rysunki techniczne, prezentacje multimedialne) całość jednak powinna być przedstawiona w jednym pliku pdf, posiadającym maksymalnie 15 stron
● osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu zostaną o tym poinformowane mailowo do 28.04.2021.

Organizatorem Konkursu jest SARP Oddział Poznań.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu.
Regulamin Konkursu oraz wymagany załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej Konkursu http://konkursczarneckiego.pl/ – zakładka KONKURS