Wpisz tekst i naciśnij Enter

KONKURS SARP nr 1018

13 grudnia 2021 roku

10 grudnia 2021 r. ruszył Konkurs SARP 1018 realizacyjny, jednoetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Przedmiotem konkursu w zakresie elementów zagospodarowania, do uwzględnienia przez Uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

1. Nowy budynek bosmanatu jako wielofunkcyjny obiekt usługowy z pomieszczeniami bosmanatu z zapleczem techniczno-administracyjnym bosmanatu, salą wielofunkcyjną, kawiarnią i pomieszczeniami dla użytkowników portu (pomieszczenie klubów sportowych, sauna, prysznice itp.).

2. Zaplecze techniczne bosmanatu i rekreacyjne.
3. Oświetlenie terenu wraz z małą architekturą oraz inne elementy zagospodarowania związane z funkcją przystani i bosmanatu wynikające z zaproponowanych rozwiązań koncepcyjnych na podstawie wytycznych Organizatora.
4. Zagospodarowanie terenów zieleni.
5. Budowa układu komunikacyjnego – pieszego, rowerowego i kołowego wraz z miejscami postojowymi i placem manewrowym dla łodzi.
6. Ew. modernizacja wjazdu w ul. Solec
7. Budowa / przebudowa / rozbudowa infrastruktury technicznej.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł brutto.
Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 31.12.2021 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10.01.2022 o godzinie 15.00.

Wszelkie informacje oraz regulamin z załącznikami dostępne są na stronie www Konkursu: https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/.