Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 017/R/2022

W imieniu SARP Oddział Szczecin pragnę Państwa poinformować o jednoetapowym Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego – HIPERBAZA w Świdwinie.

Konkurs jest rekomendowany przez SARP – Rekomendacja nr 017/R/2022

Procedura konkursowa:
Konkurs ograniczony, jednoetapowy

Organizator:
Powiat Świdwiński ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

Wartość konkursu:
1 500 000,00 zł brutto + 70 000,00 zł brutto = 1 570 000,00 zł brutto

Harmonogram konkursu

Przekazanie do publikacji ogłoszenia o Konkursie:            1 luty 2022 r.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie  treści Regulaminu  konkursu, dotyczących przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 lutego 2022 r.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie z niezbędnymi Załącznikami: do dnia 3 marca 2022 r. do godz. 14:00

Informacja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie:  do 18 marca 2022 r.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie  treści Regulaminu  konkursu, dotyczących prac konkursowych: 31 marca 2022 r.

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.:                do 22 czerwca 2022 r. do godz. 14:00

Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie: do 15 lipca 2022 r.

Organizator poinformuje o miejscu i terminie wystawy i dyskusji oraz ewentualnych uwarunkowaniach ich przeprowadzenia po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników konkursu.

link do konkursu: https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details