Wpisz tekst i naciśnij Enter

Rozstrzygnięto studencki konkurs na zagospodarowanie terenów przy ul. Roosevelta w Poznaniu

14 marca 2022 roku

W konkursie na zagospodarowanie terenów przy ul. Roosevelta w Poznaniu Sąd Konkursowy postanowił przyznać zgodnie z Regulaminem konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę w wysokości 7.000 zł

Zespół projektowy:
Marta Staniszewska, Martyna Domaradzka.
Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca nagrodzona została za wyczerpujące odpowiedzi w szerszym zakresie niż tylko „dziura toruńska”. W przekonujący sposób udało się pokazać, że ulica Roosevelt może być ograniczona do minimum i przekształcona w ciąg zielony – przyjazny i dostępny dla mieszkańców. Jednocześnie nie zmniejsza się przepustowości tej ważnej miejskiej arterii poprzez wprowadzenie zespołów peronów równoległych i ograniczenie przystanków do 3 stacji, wprowadzenie dodatkowego skrętu w kierunku Ławicy.

Zabieg taki umożliwia maksymalne wykorzystanie terenu na gruncie rodzimym dla zieleni tak w części południowej jak i północnej, parkowej.

Stworzona nowa obudowa ulicy Roosevelta w formie rozczłonkowanej pierzei, umożliwia nadal na wgląd w część historyczną – dzielnicę cesarską.

Jedyne zastrzeżenie Sądu budzi kształtowany podziemny układ drogowy oraz kubatura zamykająca od północy projektowaną pierzeję, której formę uznano za przeskalowaną w stosunku do secesyjnych budynków od strony Jeżyc. Także kładka, dublująca Most Teatralny, uznano również za przeskalowaną i zbędną. Mimo powyższych uwag praca, poprzez szerszy kontekst oraz nowatorskie spojrzenie na obecny stan zagospodarowania może z powodzeniem stanowić wkład do założeń przyszłego planu zagospodarowania terenu.

II nagrodę w wysokości 4.000 zł

Zespół projektowy:
Klaudia Skibińska, Małgorzata Milancej, Sebastian Jędrzejewski.
Studenci Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego:

Pracę nagrodzono za wyróżniające kompleksowe rozwiązanie kompozycyjne i funkcjonalne zarówno w skali urbanistycznej jak i samej kubatury. Szacunek i uwzględnienie istniejącego kontekstu.

Ciekawa, autorska propozycja formy pomiędzy rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym, kształtuje zarazem pierzeję ulicy Roosevelta (na wysokości hotelu Mercure), jak i otwarcie na Miasto w części wschodniej, poprzez bramę w formie łuku, zamykającą oś kompozycyjną ulicy Słowackiego. Ten łuk, stanowi symboliczne i funkcjonalne otwarcie, oglądane z amfiteatralnej widowni, w której sceną jest Stare Miasto we wschodniej części Poznania.

Rozwiązanie przestrzenne w konkursowej pracy nr 28, symbolicznie łączy Miasto, rozdarte szerokim pasmem torów kolejowych, scala dzielnicę Jeżyce ze Śródmieściem poprzez komunikację pieszą prowadzoną w zieleni z umiejętnym włączeniem ważnej istniejącej osi ruchu pieszego poprzez Most Teatralny.

Na uwagę zasługuje również racjonalne zagospodarowanie pola północnego. Autorska propozycja w pełni korzysta z kontekstu otaczającej zieleni i ukształtowania terenu a przyjęta skala zabudowy współgra z przestrzenią Mostu Teatralnego oraz secesyjnymi budynkami zlokalizowanymi przy ul. Roosevelta.

III nagrodę w wysokości 3.000 zł

Zespół projektowy:
Wiktoria Bilska, Karolina Feliksiak.
Studentki Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Opinia Sądu Konkursowego:

Pracę nagrodzono za profesjonalizm i racjonalne rozwiązania.

Autor (autorka) umiejętnie posługuje się narzędziami warsztatu architekta. Realność zaproponowanych rozwiązań formalnych ich skali, formy i funkcji zachęca do odwrotnego przystąpienia, przez Miasto, do ich realizacji. Praca wyróżnia się szczególną dbałością
o detale wykończenia wszystkich płaszczyzn urbanistycznych obszaru objętego zakresem konkursu. Wyposażenie w bogatą ofertę funkcjonalną z miejscami rekreacji i wypoczynku stanowi realizację i uwzględnienie prawie wszystkich potrzeb wyartykułowanych przez mieszkańców dzielnicy Jeżyce.

Na wyróżnienie zasługuje rozwiązanie przestrzenne kubatury, szczególnie ważnej w całości kompozycji formy „klamry” będącej w opozycji, a jednocześnie aktywnie włączającej w całość projektu, istniejącej osi komunikacji pieszej Mostu Teatralnego.

Autorska, wrażliwa i profesjonalna wypowiedź na postawiony w konkursie problem.

Ponadto Sąd Konkursowy przyznał trzy równorzędne wyróżnienia po 2.000 zł:

Pracy nr 1:
Autor pracy: Anna Bukowy.
Studentka Politechniki Poznańskiej.

Pracy nr 16:
Autor pracy: Paweł Woźniak.
Student Politechniki Poznańskiej.

Pracy nr 36:
Zespół projektowy: Sara Issakiewicz, Dominika Jasińska
Studentki Politechniki Śląskiej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!