Wpisz tekst i naciśnij Enter

Ogłoszenie XLII edycji konkursu im. Władysława Czarneckiego

5 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 42 edycji Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną wykonaną przez studentów architektury i kierunków projektowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku (pierwotnie odbywały się 2 edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego) i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, zwycięzców konkursu J.B Quadro, przedstawicieli organów administracji architektonicznej, byłych i obecnych członków zarządu SARP i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zdobycie nagrody w Konkursie jest dla młodych adeptów często przepustką do świata „dorosłej” architektury i zwiastunem sukcesów w działalności zawodowej.

Otwarta formuła Konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu Konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów – co roku w szranki staje ponad 100 adeptów poznańskich uczelni. Udział w Konkursie daje uczestnikowi przedsmak prawdziwej rywalizacji będącej jednym z elementów wykonywania zawodu, ale jest również okazją do zapoznania się z pracami kolegów i bodźcem do rozwijania własnego talentu.

Coroczna edycja konkursu obejmuje projekty semestralne terminowo ukończone i ocenione pozytywnie w okresie dwóch ostatnich sesji zaliczeniowych poprzedzających edycję konkursu. Do konkursu przyjmowane są prace wykonane w ramach przedmiotów projektowych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury wnętrz realizowanych na wydziałach:
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,
Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

  • najlepsza architektoniczna praca semestralna
  • najlepsza urbanistyczna praca semestralna
  • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz

Konkurs ma charakter dwuetapowy
Etap I
• etap I ma charakter otwarty
• w etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie
w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
• student może zgłosić do konkursu max.4 prace, w tym można zgłosić max. 2 prace grupowe w dowolnej kategorii
• zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (zał. nr 1 – podpisany skan) oraz elektroniczną wersję projektów (pdf) należy przesłać na adres mailowy konkursczarneckiego@gmail.com do dnia 13.05.2022 do godziny 23:59
• w przypadku pracy grupowej zał. nr 1 muszą indywidualnie wypełnić wszystkie osoby będące w zespole
• maksymalny rozmiar projektów w wersji elektronicznej to 15 Mb
• organizator nie ogranicza sposobu prezentacji zgłaszanego projektu (plansze, zdjęcia makiety, szkice, rysunki techniczne, prezentacje multimedialne itp. itd.)
• kwalifikacja do II etapu zostanie przekazana mailowo do dnia 25.05.2022 r.
• osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu są zobowiązane do dostarczenia projektów w wersji wydrukowanej na wystawę w terminie i w miejsce wskazane przez sekretarza konkursu
• niespełnienie choć jednego z powyższych wymogów skutkować będzie dyskwalifikacją projektu
Etap II
• etap II ma charakter zamknięty, w którym uczestniczą wyłącznie prace zakwalifikowane w I etapie
• prezentacja prac zakwalifikowanych do II etapu odbywa się na wystawie zorganizowanej przez sekretarza konkursu powoływanego przez Zarząd SARP Oddział Poznań organizowanej w wyznaczonym miejscu

Zarząd Oddziału SARP co roku powołuje sekretarza konkursu oraz sąd konkursowy, który swoje funkcje pełni honorowo.
Sąd konkursowy składa się z trzech sędziów wybieranych spośród członków Zarządu oraz dwóch zaproszonych przedstawicieli Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, z zastrzeżeniem, że wśród sędziów znajduje się przynajmniej 3 członków Kolegium Sędziów Konkursowych.

 termin ogłoszenia konkursu – 5 kwietnia 2022 r.
 termin zgłaszania prac do etapu I – 6 maja 2022 r.
 termin kwalifikowania prac do etapu II – 20 maja 2022 r.
 termin ogłoszenia wyników i wernisaż – czerwiec 2022 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu.
Regulamin Konkursu oraz wymagany załącznik nr 1 do pobrania ze strony internetowej Konkursu http://konkursczarneckiego.pl/ – zakładka KONKURS