Wpisz tekst i naciśnij Enter

ZBUDOWANE- Biblioteka Raczyńskich

data publikacji: 6 maja 2022 roku

Kolejne spotkanie w ramach cyklu ZBUDOWANE to spacer po zmodernizowanym historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich.

Spacer odbędzie się we wtorek 17 maja o godzinie 18.30.
Spacer poprowadzi Pani Agata Bobryk z Biblioteki Raczyńskich.

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH – HISTORYCZNY GMACH

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda hrabiego Raczyńskiego (1786-1845), wielkopolskiego magnata, działacza społecznego, mecenasa sztuki i nauki, autora i wydawcy. Otwarcie Biblioteki nastąpiło 5 maja 1829 r. w specjalnie dla niej wzniesionym budynku zaprojektowanym prawdopodobnie przez francuskich architektów Ch. Percier i P.F. Fontaine przy dzisiejszym placu Wolności 19. Raczyński chciał, by ta pierwsza w Wielkopolsce książnica publiczna stała się regionalnym ośrodkiem kultury polskiej pod zaborem pruskim. Według różnych źródeł księgozbiór Biblioteki w chwili otwarcia liczył 13 lub 17 tysięcy woluminów, u jego podstaw leżały zbiory rodzinne Raczyńskich. W 1924 r. miasto Poznań przejęło Bibliotekę na swoje utrzymanie.

Rozwój Biblioteki zahamował wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej Biblioteka, podobnie jak i inne placówki kulturalne, dostępna była wyłącznie dla Niemców. Niestety w styczniu 1945 r., podczas walk o Poznań, została przez Niemców zniszczona. Legł w gruzach budynek i spłonął liczący około 180 tysięcy woluminów księgozbiór (stanowiący ponad 90% bibliotecznych zbiorów przedwojennych). Odbudowa budynku (wg. projektu J. Czarneckiej),  trwała do 1956 roku – wówczas Biblioteka wróciła na Plac Wolności. W marcu 2022 roku zakończyła się modernizacja historycznego gmachu Biblioteki – podczas spaceru obejrzymy jej efekty.

Na wydarzenie obowiązują zapisy.
Chętnych prosimy o przesłanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: zbudowane@gmail.com.
Tytuł wiadomości: BIBLIOTEKA.
Zapisy otwarte od 6 maja  br.
O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań

Partnerzy projektu: Lena Lighting, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP,  Poznańskie Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Grafika: Sonia Dubois