Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP 1023 na koncepcję Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, tzn. w którym Nagrodami są nagrody pieniężne
oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w Załączniku nr 7a do Regulaminu.
Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości ok. 11 827 m2.
Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej.
Działka posiada dostęp do drogi gminnej ulicy Flisa za pośrednictwem służebności przejścia i przejazdu na częściach działek o nr ew. 60, 61/1, 61/2, 62/7 z obrębu 2-05-05, za pośrednictwem istniejącego zjazdu na teren USC Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego
Teren inwestycji opisany powyżej zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod wjazd i infrastrukturę oraz stanowi obszar o wielkości ok. 741 m2.
Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości ok. 12 568 m2.

W planowanym budynku funkcjonować będzie ok. 20 grup badawczych, a także 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych (ang. core facilities) oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
arch. Karol Fiedor
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań
Sędzia referent:
arch. Paweł Czaplicki
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Asystent Sędziego referenta:
arch. Tomasz Saracen
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
Członkowie:

arch. Marcin Goncikowski
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Sędzia ze strony Organizatora
prof. dr hab. Marcin Nowotny
Sędzia ze strony Organizatora
mgr. inż. Anna Zolnik
Sędzia ze strony Organizatora
Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa.

Funkcję Asystenta Sekretarza Konkursu pełni:
arch. Agnieszka Lewandowska
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa.

Więcej informacji na temat konkursu