Wpisz tekst i naciśnij Enter

ARCHintegra – INTEGRACJA POPRZEZ ARCHITEKTURĘ

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wielkopolski wspierane przez
Lubuską Okręgową Izbę Architektów RP, przy współudziale Lwowskiego Oddziału
Narodowego Związku Architektów Ukrainy, organizuje w dniach 21 – 23 czerwca 2022 r. drugą
turę seminarium o twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza w kontekście polskiej i ukraińskiej
architektury oraz konserwacji i odbudowy zabytków:

„Idee Adolfa Szyszko-Bohusza
w świetle współczesnych trendów konserwatorskich”.

Kanwą seminarium jest przekazanie Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trembowli pozyskanych przez nas materiałów dotyczących jej kościoła i bliźniaczego kościoła w Poznaniu, zaprojektowanych przez znanego polskiego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, które stanowić mogą pomoc w dziele odbudowy zniszczonych przez reżim sowiecki wież kościoła parafialnego w Trembowli. Przyświeca nam w tym zasada kształcenia ustawicznego, zgodna ze statutem naszego Stowarzyszenia, która – mamy nadzieję – nie tylko udoskonala kwalifikacje zawodowe całego naszego środowiska, ale i zmienia postawy indywidualne i społeczne, zbliżając do wzajemnego poszanowania wartości kulturowych i ogólnoludzkich dziedzictwa europejskiego, realizując w ten sposób założenia naszego programu – integracji poprzez architekturę.
Cel ten – w obliczu wojny, od miesięcy trwającej nieusprawiedliwionej agresji rosyjskiej na Ukrainę, rysuje się jeszcze bardziej wydatnie, niż w czasie jego pierwotnego formułowania, wskazując na niezłomną
wspólną dążność do zachowania, wbrew wszelkim przeciwnościom, dziedzictwa kulturowego naszych krajów, stając się jednocześnie przyczynkiem do dyskusji o właściwych formach jego realizacji w obecnych realiach.
Pierwsza tura seminarium odbyła się w zachodniej Ukrainie, w Trembowli i we Lwowie,
we wrześniu poprzedniego roku.

Seminarium rozpoczyna się w Gorzowie Wlkp. 21 czerwca o godzinie 10:00 wyjazdem do Poznania,
kończy zaś 23 czerwca wieczorem w Santoku na imprezie integracyjnej.
W seminarium wezmą udział między innymi goście z Ukrainy:
Oleg Prodan – Mer Trembowli,
Lilia Łotysz – Zastępczyni Mera Trembowli,
Ałła Steczyszyn – Deputowana Obwodu Tarnopolskiego,
Mikołaj Szeremeta – Przewodniczący Lwowskiego Oddziału Narodowego Związku
Architektów Ukrainy,
Jerzy Blinowski – Członek Lwowskiego Oddziału Narodowego Związku
Architektów Ukrainy,
Jarosław Pełechaty – Główny Konserwator Zabytków Obwodu Tarnopolskiego,
Anatol Zajączkowski – Ksiądz Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Trembowli.

Program seminarium


Wtorek, 21 czerwca 2022 (Poznań)
10:00 ÷ 12:00 – przejazd z Gorzowa Wlkp. do Poznania
12:00 ÷ 14:00 – zwiedzanie Kościoła Dominikanów w Poznaniu
14:00 ÷ 15:00 – obiad*
15:00 ÷ 18:00 – zwiedzanie miasta (rynek, fara, muzeum rzemiosła), czas wolny
18:00 ÷ 19:00 – kolacja*
19:00 ÷ 21:00 – przejazd z Poznania do Gorzowa Wlkp.


Środa, 22 czerwca 2022 (Gorzów Wlkp.)
10:00 ÷ 14:00 – konferencja w hotelu Gorzów
1) Powitanie gości
Iwona Zienkiewicz-Kołpowska (Przewodnicząca Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów)
Agnieszka Wasielewska-Prychoda (Prezes SARP Oddział Gorzów Wlkp.)
2) Prezentacja: „Krótka historia ARCHIntegry” (15 minut), Bożena Tamulska, Dariusz Górny,
Andrzej Lizner (SARP Oddział Gorzów Wlkp., Lubuska Okręgowa Izba Architektów)
3) Wykład: „Twórcze drogi Adolfa.Szyszko-Bohusza na wschód od Krakowa” (30 minut), Jerzy
Blinowski (Ukraina)
4) Wykład: „Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trembowli – ważny akcent historyczny
centrum miasta” (30 minut), Jarosław Pelechaty (Ukraina)
5) Wykład: „Skarby dziedzictwa kulturowego z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej na
Ziemi Lubuskiej” (30 minut), dr Bożena Grabowska (Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Gorzowie Wlkp.)
6) Przerwa kawowa (15 minut)
7) Wykład: „Zmiany w krajobrazie kulturowym Gorzowa Wlkp. po 1945 roku” (30 minut), Agnieszka
Dębska (Miejski Konserwator Zabytków Gorzowa Wlkp.)
8) Wykład” „Sztuka konserwacji i restauracji zabytków” (30 minut), Błażej Skaziński (Kierownik
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.)
9) Dyskusja.(45 minut)
10)Pożegnanie (wypowiedzi chętnych)
14:00 ÷ 15.00 – obiad w hotelu Gorzów
15:00 ÷ 19:00 – zwiedzanie Gorzowa Wlkp. (wystawa fotografii z Ukrainy w Małej Galerii, muzeum,
katedra), czas wolny
19:00 ÷ 20:00 – kolacja*


Czwartek, 23 czerwca 2022 (Strzelce Kraj., Santok)
10:00 ÷ 10:30 – przejazd z Gorzowa Wlkp. do Strzelec Krajeńskich
10:30 ÷ 12:30 – spotkanie z Burmistrzem Strzelec Krajeńskich (poczęstunek, zwiedzanie miasta)
12:30 ÷ 13:00 – przejazd ze Strzelec do Mierzęcina
13:00 ÷ 14:00 – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Mierzęcinie
14:00 ÷ 15:00 – obiad w Mierzęcinie*
15:00 ÷ 16:00 – przejazd z Mierzęcina do Santoka
16:00 ÷ 17:00 – zwiedzanie muzeum w Santoku
17:00 ÷ 21:00 – plenerowa impreza integracyjna w Santoku (ognisko, pieczenie dzika, przeprawa
promem przez Wartę, zwiedzanie grodziska w Santoku), przejazd do Gorzowa Wlkp.

  • – posiłki opłacone dla gości z Ukrainy
    Zgłoszenia na poszczególne imprezy seminarium należy dokonać u Prezes SARP Oddział Gorzów
    Wlkp. Agnieszki Wasielewskiej-Prychody: aw_p@interia.pl, 607767312. Przejazdy na miejsca imprez
    we własnym zakresie. W przypadku wielu zgłoszeń, będzie rozważony wspólny przejazd autokarem.