Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konferencja naukowa: miastana ziemi wschowskiej o pograniczu wielkopolsko-śląskim od średniowiecza do 1887

Stowarzyszenie Czas A.R.T

i

Muzeum Okręgowe w Lesznie

zapraszają do udziału

w konferencji naukowej

Miasta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

od średniowiecza do 1887 roku

Wschowa-Leszno, 20–21 X 2022

W 2022 r. mija rocznica 600-lecia nadania prawa polskiego ziemi wschowskiej. 12 lipca 1422 r. król Władysław Jagiełło w Gnieźnie w otoczeniu możnowładców prawnie inkorporował ziemię wschowską do Korony Polskiej. Miejscowa szlachta oraz pozostali mieszkańcy otrzymali te same przywileje co reszta ludności Wielkopolski. Proces przyłączenia zachodniego pogranicza do Korony zainicjowany przez Władysława Łokietka i zrealizowany przez zdobycie Wschowy w 1343 r. przez Kazimierza Wielkiego został zakończony w 1422 przez Władysława Jagiełłę.

Królewskie miasto Wschowa jako centrum administracyjne nie było jedynym ośrodkiem miejskim w ziemi wschowskiej. Od średniowiecza rozwijała się położona na trakcie handlowym z Wielkopolski na Śląsk Święciechowa – własność klasztoru benedyktynów w Lubiniu. 30 kwietnia 1547 r., 475 lat temu, król Zygmunt Stary nadał przywilej lokacyjny Lesznu. Okres wojny trzydziestoletniej spowodował znaczące przemiany demograficzne i powstanie nowych ośrodków miejskich: Szlichtyngowej, Nowej Wschowy, Zaborowa.

Do 1887 r., kiedy to powstał powiat leszczyński, miasta te funkcjonowały w ramach jednego organizmu administracyjnego, połączonego nie tylko więzami urzędowymi ale także siecią zależności, powiązań, podobieństw i różnic. Datę tę ustalamy jako cezurę czasową dla zgłaszanych wystąpień.

Zagadnienia, wokół których będzie toczyć się konferencja:

– miejskie znaki,
– organizacja prawna miast,
– organizacja społeczna,
– charakter religijny,
– relacje z władcami,
– zagadnienia demograficzne,
– wybitni mieszkańcy,
– życie gospodarcze (cechy, organizacje społeczne, opiekuńcze itp.),
– wydarzenia.

Patronat honorowy:

Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – dr Barbara Bielinis-Kopeć

Starosta Wschowski – Andrzej Bielawski

Prezydent Miasta Leszna – Łukasz Borowiak

Projekt współfinansowany ze środków:

Powiat Wschowski

Gmina Szlichtyngowa

Przychodnia „KA-Dent”. Stomatologia Rodzinna

Partnerzy:

Polskie Towarzystwo Historyczne koło Leszno

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

Szczegółowe informacje: http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/archiwa/10773