Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 1030

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie.

Zamawiającym i Organizatorem Konkursu, jest:
Urząd Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1, 72-320, Trzebiatów
Konkurs jest organizowany przy wsparciu:
Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział w Szczecinie
z siedzibą pod adresem: ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecinie

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej – https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto):

I Nagroda – 30 000 zł brutto

II Nagroda – 20 000 zł brutto

III Nagroda – 15 000 zł brutto

3 Wyróżnienia– 10 000 zł brutto każde

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

KALENDARIUM KONKURSOWE:

Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022

Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022

Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00)

Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022

Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

UWAGA
PRZYPOMINAMY, ŻE PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ. (EPK).