Wpisz tekst i naciśnij Enter

NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.  

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, 
w skład którego wchodzą:

 1. strona tytułowa zawierająca:
  1. nazwę obiektu,
  1. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
  1. zdjęcie obiektu,
 2. karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
  1. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  1. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni 
   z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
  1. nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  1. autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  1. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi 
   (e-mail, telefon),
  1. imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi 
   (e-mail, telefon),
  1. opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
  1. kategorię zgłaszanego obiektu,
 3. opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,
 4. zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
 5. pendrive z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
  1. zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
  1. karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), 
   w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
  1. 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
  1. sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:

 • 20 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu
 • do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 • 12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

 1. budynek mieszkalny jednorodzinny,
 2. budynek mieszkalny wielorodzinny,
 3. budynek biurowy, oświaty lub administracji,
 4. budynek kultury,
 5. inny budynek użyteczności publicznej,
 6. przestrzeń publiczna,
 7. architektura w przestrzeni dziedzictwa,
 8. architektura wnętrz,
 9. architektura krajobrazu,
 10. zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

Jury Konkursu:

 • arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury,
 • arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda, przedstawiciel Rady Prezesów SARP,
 • Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków,
 • arch. Piotr Fokczyński, SARP Oddział Wrocław,
 • arch. Karol Fiedor, SARP Oddział Poznań, 
 • arch. Sylwia Krzysztofik, SARP Oddział Łódź, 
 • arch. Jacek Wisniewski, SARP Oddział Bydgoszcz, 
 • przedstawiciel Mecenasa Konkursu
 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny konkursu.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.sarp@sarp.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2023”

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 .doc

Załącznik nr 2 .pdf