Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 1037

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają dwuetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną nowego budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Sąd konkursowy:

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

dr inż. arch. Piotr Wróbel – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

arch. Roman Dziedziejko – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

arch. Witold Zieliński – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy z ramienia MPOIA RP

mec. Jerzy Bacz – członek Sądu Konkursowego, Radca Prawny, Sędzia ze strony Organizatora

dr Tomasz Kupiec – członek Sądu Konkursowego, Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej, Sędzia ze strony Organizatora

mgr Edyta Rzeszuto – członek Sądu Konkursowego, Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania, Sędzia ze strony Organizatora

dr Karolina Sekuła – członek Sądu Konkursowego, Kierownik Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków, Sędzia ze strony Organizatora

prof. dr hab. Grzegorz Zadora – członek Sądu Konkursowego, Kierownik Pracowni Badania Mikrośladów, Sędzia ze strony Organizatora

Asystent sędziego referenta:

arch. Marek Bystroń – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

Sekretariat konkursu:

arch. Benita Strzałka-Paleczny, SARP Oddział Kraków, Sekretarz Konkursu

arch. Maria Gratkowska, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:

Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – 16.02.2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 03.03.2023

Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 08.03.2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 10.03.2023 do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 17.03.2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 21.04.2023

Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych złożonych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 05.05.2023 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 19.05.2023

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 Etapie Konkursu -23.06.2023

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu w zakresie opracowania i składania prac konkursowych złożonych przez uczestników zaproszonych do składania prac w 2 Etapie Konkursu – Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 14.07.2023 do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – 03.08.2023

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Pula nagród (kwoty brutto) – 135 000,00 PLN
I nagroda 30 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej
II nagroda 20 000,00 PLN
III nagroda 10 000,00 PLN

oraz Nagrody pieniężne w wysokości 15 000,00 PLN dla Uczestników Konkursu, którzy zostaną zaproszeni do Etapu II i złożą w nim kompletną Pracę konkursową

Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków: http://www.sarp.krakow.pl/2023/02/20/konkurs-sarp-nr1037/