Wpisz tekst i naciśnij Enter

NABÓR DO NOWEJ EDYCJI PROGRAMÓW FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”, które Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 1-2 kwietnia 2023 r., oraz nabór do X edycji Konkursu TEORIA w nowej odsłonie – trzyetapowego programu połączonego ze stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 22-23 kwietnia 2023 r.

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Stypendium PRAKTYKA i Konkurs TEORIA zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać odbiorcy.

Stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to trzyetapowy program, którego celem jest znalezienie najciekawszych pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznej we wskazanym miejscu w Polsce. W 2023 roku będzie to Gdańsk, a w nim obszar skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej z kontekstem terenu otaczającego, położonego w dzielnicy Gdańsk Oliwa w rejonie Przymorze.

W I etapie Jury Stypendium z nadesłanych portfolio wybierze do 18 osób, które zakwalifikuje do uczestnictwa w stacjonarnych, weekendowych, 2-dniowych „Warsztatach z Mentorem”. Warsztaty pod kierunkiem Piotra Lorensa (Mentor, WA PG, Architekt Gdańska), Lucyny Nyki (WA PG), Rainera Mahlamäki (SAFA) i Grzegorza Kidybińskiego (Olivia Centre) poprowadzą: Iza Burda (WA PG), Jan Rubel (WA PW, K&A) oraz Ewa Kuryłowicz (Przewodnicząca Rady Fundacji, K&A).

W etapie II trzy najlepsze, opracowane na warsztatach rozwiązania (indywidualne bądź zespołowe), zostaną nagrodzone miesięcznymi stypendiami w wysokości po 2 tys. zł na rozwój pomysłu we wstępną koncepcję architektoniczną. Następnie, z trzech wybranych do finału projektów, Jury wybierze jeden, zwycięski projekt.

W III etapie programu wybrana praca będzie doskonalona przez 4 miesiące w oparciu                                         o stypendium w wysokości 10 tys. zł, a jej autorzy – projektanci, projektantki lub zespół – będą pracować nad rozwojem projektu we wszystkich opisanych w Regulaminie aspektach. Całość będzie prezentowana jesienią 2023 r. w Gdańsku.

Zgłoszenia do konkursu oceniać będzie Jury konkursu PRAKTYKA FSK w składzie: Jakub Wacławek, Dorota Szlachcic, Aleksandra Wasilkowska, Mirosław Nizio, Maciej Frąckowiak i Agnieszka Olędzka.

Konkurs TEORIA – NOWA FORMUŁA!

Konkurs TEORIA to program, w ramach którego zwycięski tekst, podejmujący w ciekawy i nowatorski sposób tematykę związków architektury i kultury, opublikowany zostanie w formie dwujęzycznej książki z serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”. Laureat Konkursu TEORIA otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3.500 zł.

W jubileuszowej Edycji 2022/23 konkurs zyskał zupełnie nową formułę trzyetapowego programu. Pierwszym i obowiązkowym etapem dla uczestników będą bezpłatne, 2-dniowe, stacjonarne warsztaty pisania o architekturze, organizowane w Kazimierzu Dolnym w dn. 22-23 kwietnia 2023 r. (sobota, niedziela), w których, po wstępnej selekcji Jury Konkursu na podstawie materiału kwalifikacyjnego (portfolio + list motywacyjny), weźmie udział wybranych 12 osób. Warsztaty poprowadzą: Mentorka Ewa P. Porębska, Tutorzy Grzegorz Piątek i Łukasz Stępnik, a wsparcia merytorycznego udzieli Ewa Kuryłowicz. Fundacja zapewnia noclegi i wyżywienie dla uczestników warsztatów.

W II etapie uczestnicy programu po warsztatach będą mieli 2 m-ce na napisanie tekstu na uzgodniony wstępnie temat. Finalnego wyboru zwycięskiej pracy, spośród wszystkich opracowań, dokona Jury konkursu poszerzone o grono prowadzących warsztaty. W jego skład wchodzą wybitne architektki, architekci oraz dziennikarze.

Etap trzeci obejmuje dopracowanie tekstu przez kolejne 2 m-ce. Tekst, po opracowaniu redakcyjnym i tłumaczeniu na język angielski, zostaje opublikowany jako esej stanowiący 10 tom serii wydawniczej Fundacji „Architektura Kultury – Kultura Architektury”.

Prace oceniać będzie Jury konkursu TEORIA FSK w składzie: przewodnicząca Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta A. Urbańska i Piotr Sarzyński.

Formularze oraz regulaminy konkursów dostępne są pod adresami:

Konkurs TEORIA: www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/

Stypendium PRAKTYKA: www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

ORGANIZATOR

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

PATRONI MEDIALNI
Architektura-Murator, Builder, Architektura & Biznes, NN6T, Z:A

PARTNERZY PROGRAMÓW

Olivia Centre, Schindler, Geberit, Hörmann, Warbud, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Miasto Gdańsk, Lab 60+/Era Nowej Starości, IARP, SARP, Kancelaria 'Prima Tax & Lex’ Jan Wiśniewski, Develia