Wpisz tekst i naciśnij Enter

10 edycja Konkursu Kształtowanie Przestrzeni

Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu odbywającej się w roku 2023 pod hasłem WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI.

Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej. Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca by się spotkać? Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc? Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią? Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad? Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy? Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta? A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze.

Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł. Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 29 maja 2023 r. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 6-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. Rozstrzygnięciu konkursu zwyczajowo towarzyszy uroczysta gala organizowana w czerwcu w Warszawie. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a szkoły lub inne placówki edukacyjne, które zgłoszą zwycięzców do konkursu zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz firma Fakro. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Fundacji Unifest. Patronatem medialnym objęły wydarzenie Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2023