Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 1029 – Muzeum Okręgowe w Lesznie_wyniki

Wyniki

konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

W dniu 10 marca 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego.
Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu rozdz. VI, pkt. 4, ppkt 1.2.3. w ramach łącznej puli finansowej na ten cel przeznaczonej, przyznał trzy nagrody, jedno wyróżnienie I stopnia i dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia.
Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe wraz z opiniami Sądu Konkursu.

I nagroda w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej:

Praca nr 39 (liczba rozpoznawcza 142),
Studio Lisiak sp. z o. o.
ul. Znanieckiego 12f/59, 60-682 Poznań

Zespół autorski:

Rafał Lisiak – autor
Paweł Lisiak – autor
Jolanta Lisiak – współpraca autorska
Aleksandra Lisiak – współpraca autorska

Studio Lisiak sp. z o. o. z Poznania

I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_Studio Lisiak
I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_Studio Lisiak
I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
I nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_Studio Lisiak

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby Muzeum realizującego misję ekspozycji zbiorów, edukacji oraz konserwacji i archiwizacji.
Projekt w wyważony sposób zabezpiecza oraz eksponuje najważniejsze wartości zabytkowe budynku Starej Octowni.

Zadaszony dziedziniec prawidłowo łączy funkcje edukacji, gastronomii, konferencji oraz reprezentacyjnego wejścia na wystawy, tworząc nowe miejsce publiczne w Lesznie.
Zaproponowany nowy obiekt szanuje hierarchię zabudowy kwartałowej będąc jednocześnie tłem dla historycznego budynku.
Układ zaprojektowanych sal ekspozycyjnych oparty na centralnych schodach pozwala rozwijać różne ścieżki zwiedzania zapewniając jednocześnie odpowiednią kontrolę dostępu i bezpieczeństwa zbiorów. Rozwiązanie to umożliwi także zmianę części ekspozycji bez zamykania całej wystawy oraz wygodny transport eksponatów do pracowni konserwatorskich.
Autorzy w bezpretensjonalny sposób rozwijają wątek ceramiki we współczesnej architekturze.

Praca konkursowa w syntetyczny sposób przekonuje co do prawidłowości przyjętych rozwiązań we wszystkich strategicznych dla realizacji Muzeum obszarach.

Sąd Konkursowy zgodnie docenił powściągliwość oraz racjonalność rozwiązań, które we właściwy sposób odpowiadają na potrzeby niespokojnych współczesnych czasów.

II nagroda w wysokości 40 000 zł:

Praca nr 58 (liczba rozpoznawcza 092),
JEMS Architekci sp. z o. o.
ul. Gagarina 28a, 00-754 Warszawa
Zespół autorski:

Katarzyna Kuźmińska – projektowanie
Aleksandra Rusin – projektowanie
Maciej Rydz – projektowanie
Nadia Sajjad – projektowanie

JEMS Architekci sp. z o. o. z Warszawy

II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_JEMS Architekci
II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_JEMS Architekci
II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
II Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_JEMS Architekci

Opinia Sądu Konkursowego:

Autorzy pracy nr 58 niezwykle celnie, specyficznie dla ulicy Bolesława Chrobrego, rozwiązali kwestie połączenia rozbudowywanego budynku Muzeum (Starej Octowni) z miastem – poprzez (podobnie jak to ma miejsce przed kościołem św. Jana, czy przed pomnikiem Jana Amosa Komeńskiego) poszerzenie chodnika, co pozwala na stworzenie placu, z którego będzie można dalej wejść do Muzeum.

Proponowane rozwiązanie urzeka wrażliwością na szczególne cechy miejsca, istniejącą zabudowę Starej Octowni, zastosowanie materiału czy, w końcu, relację pomiędzy frontową zabudową kwartałową i tą w głębi działki.

Sąd Konkursowy docenił sposób w jaki autorzy zdefiniowali charakter projektowanej przestrzeni i formę nowej części muzeum – poprzez intelektualne i formalne przekształcenie istniejącego obiektu z poszanowaniem jego gabarytów, proporcji i materiału.

W efekcie, tak zaprojektowany budynek daje szansę na nową, wyjątkową formę współczesnego muzeum, pozostając obiektem silnie lokalnie „zakotwiczonym” w historycznej części miasta.

Sąd Konkursowy dostrzegł błędy funkcjonalne w rozwiązaniu dostawy i rozładunku muzealiów, biletowania, kontroli dostępu, parkowania samochodów, itp.

III nagroda w wysokości 30 000 zł:

Praca nr 46 (liczba rozpoznawcza 115),

P2PA Sp. z o. o.

Rynek 25, 50-101 Wrocław 

Zespół autorski:

Aleksander Blicharski – opracowanie koncepcji architektonicznej

Paweł Floryn  – opracowanie koncepcji architektonicznej

Łukasz Kaczmarek – opracowanie koncepcji architektonicznej

Maciej Marszał  – opracowanie koncepcji architektonicznej

Laura Paluch – opracowanie koncepcji architektonicznej

Jakub Podgórski  – opracowanie koncepcji architektonicznej

Maciej Popławski – opracowanie koncepcji architektonicznej

Tomasz Węgrzyn – opracowanie koncepcji architektonicznej

P2PA Sp. Z o. o. z Wrocławia

III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_P2PA
III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_P2PA
III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie
III Nagroda w konkursie na Muzeum w Lesznie_P2PA

Opinia Sądu Konkursowego:

Projekt w sposób zarówno wrażliwy jak i mocno radykalny próbuje połączyć ze sobą dwie funkcje. Wprowadzenie przestrzeni publicznej – parku na dachu (na wysokości I pietra) pokazuje dużą świadomość zespołu  w próbie reakcji na otoczenie poprzez dodanie kolejnej wartości, jednocześnie próbując uzyskać kompromis funkcjonalny pomiędzy docelowym zadaniem budynku Muzeum jakim są funkcje kulturotwórcze, wystawiennicze.

Budynek w bardzo racjonalny i w możliwy do zastosowania sposób wykorzystuje całą działkę, nadając jej nowy wymiar bardzo zdefiniowanej przestrzeni, efektem czego wykorzystuje kwartał miejski jako sad – ogród – przestrzeń publiczną. Takie rozwiązanie sprawia, iż budynek nie dominuje nad sąsiedztwem. Przestrzeń parkowa na dachu parterowej części wypełniającej kwartał mogłaby służyć zarówno zwiedzającym Muzeum, przypadkowym przechodniom, jak i pracownikom Muzeum.

Sąd Konkursowy docenia bardzo wysoką kulturę zaprojektowanych detali, dobór materiałów oraz racjonalny podział na część o znaczeniu historycznym i nową tkankę uzupełniającą. Decyzja o sposobie rozbudowy poprzez zajęcie całego podwórka pozwala na usystematyzowany sposób cyrkulacji zwiedzających i dostaw muzealnych. W przemyślany i uważny sposób zaprojektowano sekwencje poszczególnych wnętrz.  

Wątpliwości budzi aspekt ekonomiczności zaproponowanych rozwiązań zarówno pod względem realizacji skomplikowanych „studni” na drzewa, jak i konsekwencji przedstawionych rozwiązań – dodatkowe wysokie koszty utrzymania obiektu, a przede wszystkim brak elastyczności przestrzeni ekspozycyjnej – zbyt mocno podporządkowanej funkcji uzupełniającej zaproponowanej przez projektantów. Wątpliwości budzi również ograniczona bezpośrednia dostępność do podstawowych, jak i dodanych funkcji użytkowych obiektu dla użytkowników z ograniczoną mobilnością. 

Sąd konkursowy przyznał również wyróżnienia.

Wyróżnienie I stopnia w wysokości 15 000 zł:

Praca nr 69 (liczba rozpoznawcza 073),

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław

Zespół autorski:

Anna Stryszewska-Słońska – autor, członek zespołu projektowego

Natalia Olkowska – współautor, członek zespołu projektowego

Agnieszka Łuksik – współautor, członek zespołu projektowego

Natalia Sochacka – współautor, członek zespołu projektowego

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca otrzymuje wyróżnienie za udane wpisanie nowej struktury zabudowy w nieregularny kształt działki i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Zmienna geometria układu brył daje możliwość kształtowania interesujących, różnorodnych scenariuszy wystawienniczych

w zależności od potrzeb, a skala i charakter zabudowy pasują do lokalnego charakteru dzielnicy.

Wyróżnienie 1 stopnia
Wyróżnienie I stopnia w Konkursie na Muzeum w Lesznie_Heinle, Wischer und Partner Architekci
Wyróżnienie 1 stopnia
Wyróżnienie I stopnia w Konkursie na Muzeum w Lesznie_Heinle, Wischer und Partner Architekci
Wyróżnienie 1 stopnia
Wyróżnienie I stopnia w Konkursie na Muzeum w Lesznie_Heinle, Wischer und Partner Architekci

Wyróżnienie równorzędne II stopnia w wysokości 7 500 zł:

Praca nr 12 (liczba rozpoznawcza 170),

Mikołaj Kwieciński

ul. Sarmacka 11/123, 02-972 Warszawa

Zespół autorski:

Mikołaj Kwieciński – architektura/autor

Agnieszka Kwiecińska – architektura/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego

Jacek Kwieciński – architektura/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego

Jacek Rezulski – konstrukcja/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca otrzymuje wyróżnienie za propozycję kształtowania przestrzeni zewnętrznych Muzeum: wrażliwość tworzenia zróżnicowanych wnętrz urbanistycznych nawiązujących do charakteru lokalnej zabudowy – dziedzińca muzealnego, placyków, przejść z interesującym detalem wykorzystującym cegłę jako element spajający nową zabudowę i zabytkowy budynek Starej Octowni.

Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_Mikołaj Kwieciński

Wyróżnienie równorzędne II stopnia w wysokości 7 500 zł:

Praca nr 11 (liczba rozpoznawcza 181),

WXCA Group Sp. z o. o.

ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa

Zespół autorski:

Szczepan Wroński – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna

Michał Lipiec – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów

Angelika Drozd – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów

Jakub Matela – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów

Agnieszka Roś – opracowanie rysunków, schematów i opisów

Opinia Sądu Konkursowego:

Praca otrzymuje wyróżnienie za oryginalną i ujmującą propozycję wejścia do budynku Muzeum w formie okrągłego placyku tworzącego odizolowaną od ulicznego hałasu enklawę o ciekawej formie architektonicznej. Jednoznacznie i sztywno zdefiniowane przestrzenie wystawiennicze nie dają możliwości elastycznego komponowania ekspozycji muzealnych.

Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group
Wyróżnienie II stopnia w konkursie na Muzeum w Lesznie_WXCA Group

Wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!