Wpisz tekst i naciśnij Enter

Ogłoszenie XLIII edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich

Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1984 roku i tym samym jest jednym z najstarszych tego typu cyklicznym wydarzeniem w Polsce. Pierwotnie odbywały się dwie edycje rocznie jako podsumowanie semestru letniego i zimowego, od roku 1991 przyjął formułę konkursu corocznego.
Od 2023 roku ulega zmianie nazwa konkursu z uwagi na chęć dostrzeżenia dorobku pani profesor Janiny Czarneckiej. Zarząd SARP Oddział Poznań podjął stosowną uchwałę 16 lutego 2023 roku i od tego roku konkurs oficjalnie nazywa się konkursem im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich.

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań zaprasza studentów do zgłaszania swoich projektów do 43 edycji konkursu im. architektów Janiny i Władysława Czarneckich na najlepszą pracę semestralną z dziedziny urbanistyki, architektury i projektowania wnętrz wykonaną przez studentów architektury i architektury wnętrz na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Artystycznym.

Na liście laureatów i wyróżnionych w konkursie można znaleźć nazwiska uznanych architektów, wybitnych dydaktyków, laureatów konkursów NAWW czy im. J. B. Quadro, przedstawicieli organów administracji architektonicznej, byłych i obecnych członków zarządów SARP i Architektów RP. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że zdobycie nagrody w tym konkursie jest dla młodych adeptów często przepustką do świata „dorosłej” architektury i zwiastunem sukcesów w działalności zawodowej.

Otwarta formuła konkursu pozwala na udział w fazie eliminacyjnej zarówno niewielkich opracowań architektonicznych jak i obszernych projektów z zakresu urbanistyki. Dzięki temu konkurs od początku istnienia nieprzerwanie cieszy się olbrzymią popularnością wśród studentów – co roku w szranki staje ponad 100 adeptów poznańskich uczelni. Udział w konkursie daje uczestnikowi przedsmak prawdziwej rywalizacji będącej jednym z elementów wykonywania zawodu, ale jest również okazją do zapoznania się z pracami kolegów i bodźcem do rozwijania własnego talentu.

Coroczna edycja konkursu obejmuje projekty semestralne terminowo ukończone i ocenione pozytywnie w okresie dwóch ostatnich sesji rozliczeniowych poprzedzających edycję konkursu. Do konkursu przyjmowane są prace wykonane w ramach przedmiotów projektowych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury wnętrz realizowanych na wydziałach:
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,
Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

najlepsza architektoniczna praca semestralna
najlepsza urbanistyczna praca semestralna
najlepsza praca semestralna w zakresie architektury wnętrz

Konkurs ma charakter dwuetapowy

Etap I

• etap I ma charakter otwarty
• w etapie I mogą uczestniczyć wszystkie prace zgłoszone przez autorów, które uzyskały zaliczenie w terminie i zostały zarekomendowane przez prowadzącego temat
• student może zgłosić do konkursu max. 4 prace, w tym można zgłosić max. 2 prace grupowe w dowolnej kategorii
• zgłoszenie uczestnictwa w konkursie (zał. nr 1 – podpisany skan) oraz elektroniczną wersję projektów (pdf) należy przesłać na adres mailowy konkursczarneckiego@gmail.com do dnia 5.06.2023 do godziny 23:59
• w przypadku pracy grupowej zał. nr 1 muszą indywidualnie wypełnić wszystkie osoby będące w zespole
• maksymalny rozmiar projektów w wersji elektronicznej to 15 Mb
• organizator nie ogranicza sposobu prezentacji zgłaszanego projektu (plansze, zdjęcia makiety, szkice, rysunki techniczne, prezentacje multimedialne itp. itd.)
• kwalifikacja do II etapu zostanie przekazana mailowo do dnia 22.06.2023 r.
• osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu są zobowiązane do dostarczenia projektów w wersji wydrukowanej na wystawę w terminie i w miejsce wskazane przez sekretarza konkursu
• niespełnienie choć jednego z powyższych wymogów skutkować będzie dyskwalifikacją projektu

Etap II

• etap II ma charakter zamknięty, w którym uczestniczą wyłącznie prace zakwalifikowane w I etapie
• prezentacja prac zakwalifikowanych do II etapu odbywa się na wystawie zorganizowanej przez Zarząd SARP Oddział Poznań w wyznaczonym miejscu.

Zarząd Oddziału SARP co roku powołuje sekretarza konkursu oraz sąd konkursowy, którego członkowie swoje funkcje pełnią honorowo.

Sąd konkursowy składa się z dwóch sędziów wybieranych spośród członków Zarządu Oddziału, dwóch przedstawicieli Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Poznań oraz zaproszonego przedstawiciela Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, z zastrzeżeniem, że wśród sędziów znajduje się przynajmniej 3 członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.

termin ogłoszenia konkursu – 25 maja 2023 r.
termin zgłaszania prac do etapu I – 5 czerwca 2023 r.
termin kwalifikowania prac do etapu II – 22 czerwca 2023 r.
termin ogłoszenia wyników i wernisaż – październik 2023 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do konkursu prac konkursowych w zakresie ich nieodpłatnego publikowania, wystawiania oraz elektronicznego przetwarzania kopii.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez Organizatora konkursu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu im. arch. Janiny i Władysława Czarneckich

załącznik nr 1_zgłoszenie uczestnictwa