Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 29/R/2023

Zapraszamy do udziału w konkursie ograniczonym, jednoetapowym na opracowanie projektu przebudowy historycznej willi (zwanej dalej „Willą”) wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Konkurs rekomendowany przez SARP otrzymał numer 29/R/2023

Celem konkursu jest wyłonienie Projektanta (zespołu autorskiego), któremu w chwili przystąpienia do prac przygotowawczych, przebudowy, remontu i adaptacji istniejących obiektów, do przystosowania do nowej funkcji na potrzeby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zostanie zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji opisanego przedsięwzięcia, a także pełnienia nadzoru autorskiego.

Nagrody
• Zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej wraz z nagrodą pieniężną.
• Zostaną nagrodzone 3 prace konkursowe.
• Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 70000 PLN

Termin zadawania pytań: 5 czerwca 2023 roku, g. 23:59
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 12 czerwca 2023 roku do g. 10:00

Adres strony internetowej do komunikacji
Adres strony internetowej konkursu

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z Jakubem Głazem, w czasie której konkurs przybliżają profesorowie UAM: dr hab. Michał Mencfel, dziekan Wydziału Nauk o Sztuce i dr hab. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki

fot. Jakub Głaz