Wpisz tekst i naciśnij Enter

Składki członkowskie

Obowiązkiem członka SARPu określonym w statucie Stowarzyszenia Architektów Polskich, Rozdz. 4, §19, pkt 3, który zobowiązują się Państwo przestrzegać wstępując do naszego stowarzyszenia jest opłacanie składek (treść: Członek zwyczajny SARP ma obowiązek opłacania składek i innych należności obowiązujących w SARP).

Wysokość składek ustalana jest na początku roku kalendarzowego, sekretariat Oddziału udziela informacji o wysokości składek za bieżący rok. Obecnie wysokość składek wynosi 240 zł rocznie (tj. 20 zł miesięcznie).

Dane do wpłaty:
Santander Bank Polska 31 Oddział w Poznaniu
nr 98 1090 1359 0000 0000 3501 8417

Jeśli jest taka możliwość to prosimy o wpłatę jednorazową w formie przedpłaty.

Zebrane środki pozwalają nam działać w ramach statutowych, więc liczymy na wsparcie.