Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs Nagroda Roku SARP 2016

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 czerwca 2017 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP 2016 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci – autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

1)     strona tytułowa zawierająca:

 1. a) nazwę obiektu,
 2. b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
 3. c) zdjęcie obiektu,

2)     karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:

 1. a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 2. b) imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
 3. c) nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
 4. d) autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
 5. e) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 6. f) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
 7. g) opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
 8. h) kategorię zgłaszanego obiektu,

3)     opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,

4)     zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,

5)     płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:

 1. a) zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
 2. b) karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
 3. c) 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
 4. d) sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:

 • 11 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie konkursu
 • do 5 czerwca 2017 r.  do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 • do 6 lipca 2017 r. – zakończenie pracy Jury
 • 13 października 2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy podczas Biennale Architektury w Krakowie

Jury Konkursu NAGRODA ROKU 2016

arch. Jacek Lenart, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury

arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP

arch. Karol Fiedor, Sędzia konkursowy SARP

arch. Zbigniew Maćków, Sędzia konkursowy SARP

arch. Maciej Mąka, Sędzia konkursowy SARP

arch. Piotr Sobociński, Sędzia konkursowy SARP

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy ATLAS

przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy FAKRO

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2016”

Regulamin Konkursu Nagroda Roku SARP 2016

Załącznik nr 1