Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 974 na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.
 
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie (MCN). Zakłada się, że wybrana przez sąd konkursowy najlepsza koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami dalekimi i bliskimi – przestrzennymi, architektonicznymi i kulturowymi, Małopolski i Krakowa – miasta kultury, nauki i sztuki. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości mogącej stać się wizytówką miasta i regionu.

W zamyśle zamawiającego, Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury o charakterze innowacyjnym, której celem będzie edukacja przez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe i inne aktywności. MCN powinno rozbudzać zamiłowanie do nauki, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego myślenia. MCN ma odróżniać się od innych instytucji np. prowadzących badania naukowe, szkół, czy też muzeów. Budynek powinien być demonstracyjnym, modelowym przykładem architektury zrównoważonej a w tym energooszczędnej i zawierać ścieżkę edukacyjno-ekspozycyjną, obejmującą najważniejsze punkty infrastruktury obiektu obiektu (np. instalacje, maszyny, warstwy: ścian, zadaszenia, stropów).

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji polegającej na budowie budynku (zespołu budynków) Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, wraz z zagospodarowaniem działek inwestycyjnych. Uczestnik Konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej. Zamawiający planuje realizację inwestycji w technologii BIM.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Skład Sądu Konkursowego:
1. prof. arch. Ewa Kuryłowicz, KSK SARP Warszawa – Przewodnicząca sądu konkursowego
2. arch. Marcin Brataniec, KSK SARP Kraków – Sędzia referent
3. arch. Stanisław Deńko, KSK SARP Kraków
4. arch. Witold Zieliński, MPOIA Kraków
5. prof. arch. Rainer Mahlamӓki, Finlandia
6. Jacek Krupa, UMWM – Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Maria Wojtacha, UMWM
8. arch. Janusz Sepioł, UMWM
9. Piotr Kossobudzki, Konsultant centrów nauki i muzeów
Sekretarz organizacyjny konkursu:
1. dr arch. Rafał Zawisza, KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny Konkursu
2. arch. Wojciech Kasinowicz, SARP Kraków – sekretarz pomocniczy Konkursu
3. Joanna Bednarczyk, UMWM – sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:
Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 15.09.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 25.09.2017
Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 3.10.2017 do godziny 15:00
Składanie opracowań studialnych w 1 etapie – 30.11.2017 do godziny 15:00
Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – do 12.12.2017

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 12.12.2017
Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 18.12.2017
Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 22.12.2017
Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 6.02.2018 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – 20.02.2018

Pula nagród (kwoty brutto): 150 000 PLN
w tym pierwsza nagroda – 50 000 PLN + 20 000 PLN “zwrot kosztów”

Materiały konkursowe można pobrać ze strony Organizatora w BIP.