Wpisz tekst i naciśnij Enter

Zmiana terminu ogłoszenia nominacji NAWW 2021

27 września 2021 roku

Informujemy, że ze względu na przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego, informacja o nominowanych kandydatach do Nagrody zostanie upubliczniona w terminie późniejszym.

Jednocześnie organizatorzy informują, że w wyniku zgłoszonych propozycji do konkursu NAWW, dwóch członków Kapituły Nagrody złożyło rezygnację z udziału w jej pracach ze względu na ryzyko zaistnienia konfliktu interesów.
Nowy skład Kapituły Nagrody zostanie podany w terminie późniejszym.