Wpisz tekst i naciśnij Enter

Zaproszenie konferencja Twój dom – dialog z tradycją

4 października 2021 roku

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję „Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, organizowaną 18 listopada 2021 r. w godz. 10-16 w formie online.

Konferencja stanowić będzie przestrzeń spotkania i forum debaty dla środowiska konserwatorów i opiekunów zabytków oraz środowisk osób ze szczególnymi potrzebami. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat dostępności miejsc historycznych, a także możliwości współdziałania w zakresie adaptacji zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Porozmawiamy o wyzwaniach, dobrych praktykach oraz o wprowadzaniu rozwiązań projektowych.

Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął temat dostępności zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami w związku z realizacją zadań ujętych w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022. Jednym z nich jest przygotowanie materiałów do wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków na temat standaryzacji postępowań konserwatorskich w sprawach zapewnienia dostępności obiektów zabytkowych.

Program konferencji

Rejestracja