Wpisz tekst i naciśnij Enter

Wyniki konkursu rekomendowanego przez SARP 012/R/2021

22 lutego 2022 roku

Rekomendowany przez SARP Poznań (012/R/2021) Konkurs na „Opracowanie projektu koncepcyjnego Osiedla Zielone Wzgórza w Pile” rozstrzygnięty został w dniu 17 lutego 2022 roku.

Członkowie Sądu Konkursowego w składzie:

mgr inż. arch. Zbigniew Maćków  –  Przewodniczący Sądu Konkursowego;
mgr inż. arch. Marek Perepeczo  –  Sędzia Referent;
z-ca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska  –  Sędzia; 
mgr inż. arch. Henryk Gawroński  –  Sędzia;
mgr inż. arch. Romuald Hausmann  –  Sędzia;    
mgr inż. arch. Marcin Kościuch  –  Sędzia;
mgr inż. arch. Lech Wojtasik  –  Sędzia;
mgr inż. arch. Iwona Wojtecka  –  Sędzia;
mgr inż. arch. Mirosława Maćkowiak Długosz  –  Sędzia

po dokładnej analizie 11 złożonych do konkursu Prac Konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny Prac Konkursowych, postanowili o przyznaniu I, II i III Nagrody oraz dwóch równorzędnych Wyróżnień.

I NAGRODĘ w wysokości 100 000 zł brutto otrzymuje:

Praca Konkursowa o numerze 104 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 022)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Projekt Officyna Pracownia Architektury – Piotr Cegielski
  ul. 6 sierpnia 1/3 lok. 64, 90-606 Łódź
 • Lumioo-Łukasz Chodorowski,
  ul. Tuwima 22/26 lok. 1300, 90-002 Łódź
 • AMP-Architekt Michał Piech
  ul. Pisankowa 4, 94-281 Łódź

            Skład zespołu autorskiego:

            mgr inż arch. Piotr Cegielski
mgr inż arch. Łukasz  Chodorowski
mgr inż arch. Michał Piech
mgr inż arch. Dagmara Cegielska
mgr inż arch. Jakub Ławski
mgr inż arch. Andrzej Piech

Opinia o Pracy Konkursowej, która otrzymała I nagrodę

Praca w założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę osiedla – Zielone Wzgórza.
Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim  transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta
wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które  wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla Pracy Konkursowej która otrzymała I Nagrodę:

 • Sąd Konkursowy zaleca analizę układu funkcjonalnego projektowanej szkoły,
  biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, a także komfort akustyczny dla jej użytkowników.
 • Należy rozważyć rezygnację z funkcji mieszkalnych w budynkach tworzących centralny plac założenia, wokół zbiornika wodnego. Szczególnie w kondygnacji parteru
  (z naciskiem na usługi), a także w kondygnacjach +1 +2 nad usługami, w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów sąsiedzkich i użytkowych. W miejsce mieszkań jako funkcję podstawową proponuje się wprowadzić biura elastyczne lub inne nieuciążliwe usługi.
 • W przyszłym planie miejscowym należy zapewnić swobodę kształtowania rozwiązań architektonicznych.
 • Należy wzmocnić regulacje w przyszłym planie miejscowym, dotyczące projektowanej zabudowy w typologii tarasowej, tak aby umożliwić jej realizację.

Sąd Konkursowy postrzega to rozwiązanie jako bardzo wartościowe i budujące tożsamość nagrodzonej pracy.

 • Należy rozważyć zmniejszenie intensywności zabudowy (zmniejszenie liczby mieszkańców).
 • Należy przeprowadzić wnikliwą analizę potrzeb parkingowych dla całego osiedla
  i w oparciu o jej ustalenia podjąć ostateczne decyzje o ilości oraz lokalizacji parkingów kubaturowych.
 • Należy rozwinąć przedstawione rozwiązania o elementy technologiczne budujące program osiedla jako jedności zbudowanej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
 • Należy sprawdzić, zweryfikować i poprawić parametry intensywności parkowania netto i doprowadzić do wartości <1.0.

II NAGRODĘ w wysokości 60 000 zł brutto otrzymuje:

Praca Konkursowa o numerze 109 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 003)

            Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. Jakub Chrzanowski, ul. Reja 2/3, 60-826 Poznań
 2. Tomasz Kierończyk, ul. Kramarska 26/1, 61-765 Poznań
 3. Miłosz Korczak, ul. Koniuchy 19A/10, 87-100 Toruń
 4. Wojciech Kowalczyk, ul. Obrzębin 53a, 62-700 Turek

pracownia: todos.architekci

            Skład zespołu autorskiego:

            mgr inż arch. Jakub Chrzanowski
mgr inż arch. Tomasz Kierończyk
mgr inż arch. Miłosz Korczak
mgr inż arch. Wojciech Kowalczyk

Opinia o Pracy Konkursowej, która otrzymała II nagrodę

Bardzo ciekawe i szerokie rozwiązanie zasilania osiedla z wykorzystaniem tzw. „zielonej energii”. Zaprojektowana oś komunikacyjna północ-południe, poprawnie wpisuje się w istniejący i projektowany układ komunikacyjny miasta. Bardzo ciekawe piesze połączenie na osi zachód-wschód. Ciekawa struktura zabudowy projektowanego osiedla w dużej części zachowuje istniejące tereny naturalnej zieleni „Zielonego Wzgórza”.

III NAGRODĘ w wysokości 40 000 zł brutto otrzymuje:

Praca Konkursowa o numerze 100 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 048)

            Uczestnik Konkursu:

Michał Stangel, ul. Konarskiego 23c/1, 44-100 Gliwice

            Skład zespołu autorskiego:

            mgr inż arch. Michał Stangel
Michał Gałuszka
Patryk Prychodko

Opinia o Pracy Konkursowej, która otrzymała III nagrodę

Właściwe proporcje obszarów zabudowania przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Czytelny pas ochronny wokół osiedla. Zielone tarasy i dachy na budynkach oraz szpalery drzew wzdłuż ulic osiedlowych w ciekawy sposób nawiązują do idei ,,Zielonych Wzgórz”.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca Konkursowa o numerze 102 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 037)

            Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

 1. mgr inż. arch. Jakub Bródka, ul. Ignacego Paderewskiego 77/1, 40-282 Katowice
 2. mgr inż. arch. Maciej Cichowski, ul. Galmanowa 25, 41-935 Bytom

            Skład zespołu autorskiego:

            mgr inż arch. Jakub Bródka
mgr inż arch. Maciej Cichowski

Opinia o Pracy Konkursowej 102, która otrzymała Wyróżnienie

Sąd Konkursowy przyznało wyróżnienie za ciekawe wkomponowanie architektury w zielone otoczenie. Centralny zbiornik wodny jest oryginalnym rozwiązaniem dla retencji wód opadowych.

WYRÓŻNIENIE w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 106 (numer nadany przez Uczestnika konkursu 012)

            Uczestnik konkursu:

 1. Wojciech Orlewicz Architektura, ul. Obozowa 50a/14 , 30-383 Kraków

            Skład zespołu autorskiego:

            arch. Ewelina Rachwał
arch. Wojciech Orlewicz

Opinia o Pracy Konkursowej 106, która otrzymała Wyróżnienie Praca wyróżnia się spośród pozostałych niekonwencjonalnym podejściem do budowania kompozycji przestrzennej. Promienisty układ wprowadza zieleń do wnętrza osiedla, łącząc je z otaczającą przyrodą.

Pliki z planszami zwycięskich prac w maksymalnym rozmiarze znajdą Państwo pod linkiem: https://bit.ly/planszezwycięskichprac

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!