Wpisz tekst i naciśnij Enter

Zaproszenie na wystawę „Jak robić szkołę”

Anna Pilawska-Sita, członkini SARP Oddział Poznań oraz projektantka aranżacji, zaprasza wraz organizatorami na wystawę „Jak robić szkołę”.

Każdy z nas objęty był obowiązkiem szkolnym. Mamy z tego czasu różne wspomnienia i doświadczenia. Dobre i złe. Wychodzimy ze szkoły z bagażem wiedzy i umiejętności, przyjaźniami i pasjami, ale też traumami i niewykorzystanymi szansami. Jak powinna wyglądać szkoła, aby odpowiadała na wyzwania współczesności? Aby potrafiła jak najlepiej wydobyć potencjał tkwiący w uczniach i uczennicach i wspierać ich rozwój? W obiegowej opinii zreformować edukację jest równie trudno, jak wysłać człowieka na Księżyc. Dlaczego? Ponieważ szkoła uwikłana jest w szereg zależności. Na tej wystawie przyglądamy się niektórym z nich.

Tytułowe pytanie zadajemy w momencie spotęgowanego przez globalne wyzwania kryzysu w oświacie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy wywołane niedoborem miejsca, kadr, środków albo politycznymi napięciami zdarzały się wielokrotnie wcześniej i radzono sobie z nimi na różne sposoby. Szukamy w przeszłości przyczyn niektórych z toczących się obecnie procesów. Jak zwykle w dużej mierze bazujemy na naszym lokalnym – poznańskim i wielkopolskim – kontekście. Podejmujemy próbę diagnozy aktualnej sytuacji pod kilkoma wybranymi kątami.

Zastanawiając się nad wyzwaniami, przed którymi stoi edukacja przyszłości, wsłuchiwaliśmy się w głosy wielu środowisk: osób, które się uczą i które nauczają, ludzi, którzy szkoły budują, i tych, którzy piszą o nich książki, tych, którzy szkołę badają i tych, którzy przygotowują strategie jej rozwoju, a także tych, którzy poddają ją artystycznej refleksji.

Organizatorzy:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zespół kuratorski:
Paweł Brylski, Szymon Maliborski, Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus

Artyści i artystki:
Maciej Chodziński, Zofia Gramz, Anna Grzymała, Małgorzata Gurowska, Witek Orski, Konrad Smoleński, Dorota Sumińska, Marcin Wicha, Monika Włodarczyk, Karolina Wojtas

Konsultacje merytoryczne:
Iwona Chmura-Rutkowska, Jakub Głaz, Edyta Głowacka-Sobiech, Agnieszka Jankowiak-Maik, Zuzanna Karcz, Dorota Obidniak, Michał Pszczółkowski, Ewa Radanowicz, Przemysław Sadura, Justyna Suchecka

Aranżacja:
Anna Pilawska-Sita

Opracowanie graficzne wystawy:
Twój Dar. Dariusz Zych

Identyfikacja wizualna:
OKI OKI Studio

Tłumaczenie na język angielski:
Dorota Piwowarczyk

Dostępność wystawy:
Lucyna Kaczmarkiewicz

Produkcja:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Patronat honorowy:
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,