Wpisz tekst i naciśnij Enter

Petycja ws obrony zawodu architekta

Rząd planuje skandaliczną nowelizację Prawa Budowlanego. Jeśli zmiany wejdą w życie w proponowanej przez ustawodawcę formie, to od 2023 roku absolwenci techników budowlanych i inżynierowie budownictwa będą mogli projektować wszystkie rodzaje budynków o kubaturze do 1000m3.

Apel Zarządu SARP o.Kielce

Nieformalna grupa OUA (Obrońmy Uprawnienia Architektoniczne) w ramach sprzeciwu przygotowała petycję do ministerstwa. Pod petycją podpisało się już ponad 3000 osób. Petycje dostępna jest pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/petycja_ws_nowelizacji_prawa_budowlanego_zmierzajcego_do_rozszerzenia_ograniczonych_uprawnie_architektonicznych

Po wprowadzeniu nowelizacji, która na razie jest na etapie konsultacji społecznych (link do RCL: https://tiny.pl/wwr45) osoby bez wykształcenia architektonicznego (technik budowlany i inżynier budownictwa) będą miały możliwość sporządzania projektu architektonicznego budynków do 1000 m3 w dowolnej przestrzeni, np. w ścisłych centrach miast i o każdej możliwej funkcji (np. kościoły, budynki usługowe, mieszkalne, publiczne), w strefach objętych ochroną konserwatorską, a jedynym wyznacznikiem możliwości oddania w ich ręce ładu architektonicznego w Polsce będzie parametr kubaturowy.

Proponowana nowelizacja może mieć również znaczny wpływ na system szkolnictwa wyższego w Polsce. Nieuniknione wydawać się może mniejsze zainteresowanie 5 letnimi studiami wyższymi na wydziale architektury w przypadku gdy absolwent technikum budowlanego będzie mógł uzyskać w szybszym czasie uprawnienia projektowe równe uprawnieniom architekta po studiach.

Zawód Architekta jest jednym z ośmiu zawodów zaufania publicznego w Polsce. Deregulacja jednego z zawodów sektorowych może otworzyć „furtkę” do deregulacji kolejnych zawodów: lekarzy, prawników, sędziów itd.
Nowelizacja zakłada również, że wszystkie domy jednorodzinne niezależnie od powierzchni będą mogły być budowane na zgłoszenie, a urzędy nie będą miały prawa weryfikowania dokumentacji projektowej. To oznacza, że nikt nie będzie kontrolował projektów (domów na zgłoszenie) sporządzonych przez osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania do pracy projektowej. Skutki tych działań, widoczne dopiero za kilka lat, mogą znacznie wpłynąć na zdrowie i życie Polaków, zwiększyć ilość katastrof budowlanych i spraw sądowych, które będą ich dotyczyć.

Na profilu na facebooku pt. OBROŃMY UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE, grupa architektów udostępnia na bieżąco niezbędne informację dotyczące niekorzystnych zapisów nowelizacji i skutków jej wprowadzenia: Link do strony na Facebooku: https://tiny.pl/wwrnp

Zatrzymajmy wspólnie to działanie, bo to nie tylko atak na architektów, ale przede wszystkim na otaczającą nas przestrzeń. Atak na polską przestrzeń, która (jeszcze!) dla wielu jest wartością!
Prosimy podpisanie petycji i o jej propagowanie wśród członków SARP.Petycja dostępna jest pod linkiem:https://www.petycjeonline.com/petycja_ws_nowelizacji_prawa_budowlanego_zmierzajcego_do_rozszerzenia_ograniczonych_uprawnie_architektonicznych