Wpisz tekst i naciśnij Enter

Wyłożenie Studium do publicznego wglądu

Od dnia 6 grudnia br. do 5 stycznia 2023 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Szczegóły

Uwagi do projektu Studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r.