Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 26/R/2022

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie zachęca do udziału w konkursie ograniczonym, jednoetapowym rekomendowanym przez SARP nr 26/R/2022:

KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ OSIEDLA FORSYCJI – ZAGOSPODAROWANIE NA CELE MIESZKALNE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 3/2, 10/2 I 11/2 W OBRĘBIE 15 MIASTA STARGARD PRZY UL. ŻYBUŁTOWSKIEJ

Organizator:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Kalendarium_Konkursowe:

📌ogłoszenie konkursu: 13.12.2022
📌data zakończenia składania ofert: 30.01.2023
📌data wysłania zaproszeń wybranym kandydatom: 07.02.2023

Pula nagród: 95 000zł brutto

I miejsce: 45 000zł brutto

II miejsce: 25 000zł brutto

III miejsce: 15 000zł brutto

oraz dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień

Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów.

Szczegółowe informacje dot. Konkursu: LINK