Wpisz tekst i naciśnij Enter

Spotkanie z Angeliką Fitz, dyrektorką Architekturzentrum Wien – online

19 stycznia redakcja „Architektury-murator” zaprasza na spotkanie online z Angeliką Fitz, dyrektorką Architek-turzentrum Wien (AzW), jednej z najważniejszych instytucji w Europie zajmujących się badaniami nad archi-tekturą.
Spotkanie odbędzie się w ramach imprez towarzyszących wystawie Archikolaże.

W 2019 roku Angelika Fitz wraz z Elke Krasny była kuratorką szeroko na świecie omawianej wystawy Critical Care. Architecture for a Broken Planet, której ideą było ukazanie, jak właściwie pojmowane architektura i urbanistyka zamiast nieść Ziemi zagrożenie, mogą przywrócić planetę do życia. Angelika Fitz działa na arenie międzynarodowej jako kuratorka, autorka i konsultantka w dziedzinie architektury i urbanistyki. Jej ostatnie wystawy i publikacje to m.in. We-Traders. Swapping Crisis for City (2013-2015), Weltstadt. Who creates the city? (2014-2016) i Actopolis (2015-17) oraz w Architekturzentrum Wien Assemble (2017) i Downtown Denise Scott Brown (2018).

Wersja książkowa Critical Care. Architecture for a Broken Planet opublikowana została w 2019 roku przez MIT Press, w tym samym wydawnictwie ukaże się niebawem książka Yasmeen Lari. Architecture for the Future, współredagowana przez E. Krasny i M. Mazhar (spodziewany termin wydania – maj 2023). W 2022 roku Angeli-ka Fitz uhonorowana została nagrodą im. Juliusa Posenera. Jury uznało ją za sejsmografa, komunikatora i ge-neratora impulsów na styku architektury i miasta. Wśród poprzednich laureatów byli m.in. Kenneth Frampton i Jan Gehl.

Podczas swojej prelekcji dla „Architektury-murator” pt. The need for museums. Architekturzentrum Wien /AzW/ idea and aims Angelika Fitz opowie m.in. o misji Architekturzentrum Wien (AzW), swoich najnowszych projektach i planach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje REJESTRACJA.

Więcej informacji:
https://architektura.muratorplus.pl/