Wpisz tekst i naciśnij Enter

Dołącz do nas

Kto i w jaki sposób może zostać członkiem SARP ?

Członkiem poznańskiego oddziału SARP może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na adres zamieszkania, wykonujący zawód architekta lub inny, który uznać można za związany z architekturą. Studenci architektury mogą wstąpić w szeregi organizacji dopiero po ukończeniu uczelni i uzyskaniu dyplomu.

Procedura zapisu do SARP-u polega na wypełnieniu deklaracji członkostwa, której druk otrzymać można w siedzibie stowarzyszenia, Poznań, Stary Rynek 56 lub pobrać go z poniższej strony. Składający deklarację uzyskać poparcie trzech wprowadzających go członków SARP (min. 5 lat stażu w organizacji). Po złożeniu wypełnionej deklaracji podlega ona weryfikacji a następnie w drodze głosowania zarząd poznańskiego oddziału SARP podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata do stowarzyszenia.

Do pobrania:
Karta ewidencyjna członka
Regulamin Spraw Członkowskich
Statut SARP