ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ogłoszenie o konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2022/S 177-501988 z dnia 14.09.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu do dnia 24.10.2022 r. do godziny 23:59 złożono 202 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Ostatecznie, po weryfikacji, 192 wnioski zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 

– 16 listopada 2022 r. – godz. 12.00 
– 23 listopada 2022 r. – godz. 12.00 

Zbiórka – wejście na teren opracowania konkursowego od strony ul. Bolesława Chrobrego 

Na wizję lokalną nie obowiązują zapisy, obecność jest dobrowolna.

arch. Borys Wrzeszcz, sekretarz organizacyjny konkursu

Konkurs SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.