Wyniku Konkursu wraz z planszami

Konkurs SARP nr 1029 – Muzeum Okręgowe w Lesznie_wyniki

W dniu 10 marca 2023 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego.

Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu rozdz. VI, pkt. 4, ppkt 1.2.3. w ramach łącznej puli finansowej na ten cel przeznaczonej, przyznał trzy nagrody, jedno wyróżnienie I stopnia i dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia.

Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe wraz z opiniami Sądu Konkursu.

I nagroda w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej:

Praca nr 39 (liczba rozpoznawcza 142),
Studio Lisiak sp. z o. o.
ul. Znanieckiego 12f/59, 60-682 Poznań

Zespół autorski:
Rafał Lisiak  – autor
Paweł Lisiak  – autor
Jolanta Lisiak  – współpraca autorska
Aleksandra Lisiak   – współpraca autorska

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca w najlepszy sposób odpowiada na potrzeby Muzeum realizującego misję ekspozycji zbiorów, edukacji oraz konserwacji i archiwizacji.

Projekt w wyważony sposób zabezpiecza oraz eksponuje najważniejsze wartości zabytkowe budynku Starej Octowni.

Zadaszony dziedziniec prawidłowo łączy funkcje edukacji, gastronomii, konferencji oraz reprezentacyjnego wejścia na wystawy, tworząc nowe miejsce publiczne w Lesznie.

Zaproponowany nowy obiekt szanuje hierarchię zabudowy kwartałowej będąc jednocześnie tłem dla historycznego budynku.

Układ zaprojektowanych sal ekspozycyjnych oparty na centralnych schodach pozwala rozwijać różne ścieżki zwiedzania zapewniając jednocześnie odpowiednią kontrolę dostępu i bezpieczeństwa zbiorów. Rozwiązanie to umożliwi także zmianę części ekspozycji bez zamykania całej wystawy oraz wygodny transport eksponatów do pracowni konserwatorskich.

Autorzy w bezpretensjonalny sposób rozwijają wątek ceramiki we współczesnej architekturze.

Praca konkursowa w syntetyczny sposób przekonuje co do prawidłowości przyjętych rozwiązań we wszystkich strategicznych dla realizacji Muzeum obszarach.

Sąd Konkursowy zgodnie docenił powściągliwość oraz racjonalność rozwiązań, które we właściwy sposób odpowiadają na potrzeby niespokojnych współczesnych czasów.


II nagroda w wysokości 40 000 zł:

Praca nr 58 (liczba rozpoznawcza 092),
JEMS Architekci sp. z o. o.
ul. Gagarina 28a, 00-754 Warszawa

Zespół autorski:
Katarzyna Kuźmińska – projektowanie
Aleksandra Rusin – projektowanie
Maciej Rydz – projektowanie
Nadia Sajjad – projektowanie

Opinia Sądu Konkursowego:
Autorzy pracy nr 58 niezwykle celnie, specyficznie dla ulicy Bolesława Chrobrego, rozwiązali kwestie połączenia rozbudowywanego budynku Muzeum (Starej Octowni) z miastem – poprzez (podobnie jak to ma miejsce przed kościołem św. Jana, czy przed pomnikiem Jana Amosa Komeńskiego) poszerzenie chodnika, co pozwala na stworzenie placu, z którego będzie można dalej wejść do Muzeum.

Proponowane rozwiązanie urzeka wrażliwością na szczególne cechy miejsca, istniejącą zabudowę Starej Octowni, zastosowanie materiału czy, w końcu, relację pomiędzy frontową zabudową kwartałową i tą w głębi działki.

Sąd Konkursowy docenił sposób w jaki autorzy zdefiniowali charakter projektowanej przestrzeni i formę nowej części muzeum – poprzez intelektualne i formalne przekształcenie istniejącego obiektu z poszanowaniem jego gabarytów, proporcji i materiału.

W efekcie, tak zaprojektowany budynek daje szansę na nową, wyjątkową formę współczesnego muzeum, pozostając obiektem silnie lokalnie „zakotwiczonym” w historycznej części miasta.

Sąd Konkursowy dostrzegł błędy funkcjonalne w rozwiązaniu dostawy i rozładunku muzealiów, biletowania, kontroli dostępu, parkowania samochodów, itp.


III nagroda w wysokości 30 000 zł:

Praca nr 46 (kod 115),
P2PA Sp. z o. o.
Rynek 25, 50-101 Wrocław 

Zespół autorski:
Aleksander Blicharski – opracowanie koncepcji architektonicznej
Paweł Floryn  – opracowanie koncepcji architektonicznej
Łukasz Kaczmarek – opracowanie koncepcji architektonicznej
Maciej Marszał  – opracowanie koncepcji architektonicznej
Laura Paluch – opracowanie koncepcji architektonicznej
Jakub Podgórski  – opracowanie koncepcji architektonicznej
Maciej Popławski – opracowanie koncepcji architektonicznej
Tomasz Węgrzyn – opracowanie koncepcji architektonicznej

Opinia Sądu Konkursowego:
Projekt w sposób zarówno wrażliwy jak i mocno radykalny próbuje połączyć ze sobą dwie funkcje. Wprowadzenie przestrzeni publicznej – parku na dachu (na wysokości I pietra) pokazuje dużą świadomość zespołu  w próbie reakcji na otoczenie poprzez dodanie kolejnej wartości, jednocześnie próbując uzyskać kompromis funkcjonalny pomiędzy docelowym zadaniem budynku Muzeum jakim są funkcje kulturotwórcze, wystawiennicze.

Budynek w bardzo racjonalny i w możliwy do zastosowania sposób wykorzystuje całą działkę, nadając jej nowy wymiar bardzo zdefiniowanej przestrzeni, efektem czego wykorzystuje kwartał miejski jako sad – ogród – przestrzeń publiczną. Takie rozwiązanie sprawia, iż budynek nie dominuje nad sąsiedztwem. Przestrzeń parkowa na dachu parterowej części wypełniającej kwartał mogłaby służyć zarówno zwiedzającym Muzeum, przypadkowym przechodniom, jak i pracownikom Muzeum.

Sąd Konkursowy docenia bardzo wysoką kulturę zaprojektowanych detali, dobór materiałów oraz racjonalny podział na część o znaczeniu historycznym i nową tkankę uzupełniającą. Decyzja o sposobie rozbudowy poprzez zajęcie całego podwórka pozwala na usystematyzowany sposób cyrkulacji zwiedzających i dostaw muzealnych. W przemyślany i uważny sposób zaprojektowano sekwencje poszczególnych wnętrz. 

Wątpliwości budzi aspekt ekonomiczności zaproponowanych rozwiązań zarówno pod względem realizacji skomplikowanych „studni” na drzewa, jak i konsekwencji przedstawionych rozwiązań – dodatkowe wysokie koszty utrzymania obiektu, a przede wszystkim brak elastyczności przestrzeni ekspozycyjnej – zbyt mocno podporządkowanej funkcji uzupełniającej zaproponowanej przez projektantów. Wątpliwości budzi również ograniczona bezpośrednia dostępność do podstawowych, jak i dodanych funkcji użytkowych obiektu dla użytkowników z ograniczoną mobilnością.


Wyróżnienie I stopnia w wysokości 15 000 zł:

Praca nr 69 (liczba rozpoznawcza 073),
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław

Zespół autorski:
Anna Stryszewska-Słońska – autor, członek zespołu projektowego
Natalia Olkowska – współautor, członek zespołu projektowego
Agnieszka Łuksik – współautor, członek zespołu projektowego
Natalia Sochacka – współautor, członek zespołu projektowego

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca otrzymuje wyróżnienie za udane wpisanie nowej struktury zabudowy w nieregularny kształt działki i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Zmienna geometria układu brył daje możliwość kształtowania interesujących, różnorodnych scenariuszy wystawienniczych w zależności od potrzeb, a skala i charakter zabudowy pasują do lokalnego charakteru dzielnicy.


Wyróżnienie równorzędne II stopnia w wysokości 7 500 zł:

Praca nr 12 (liczba rozpoznawcza 170),
Mikołaj Kwieciński
ul. Sarmacka 11/123, 02-972 Warszawa

Zespół autorski:
Mikołaj Kwieciński – architektura/autor
Agnieszka Kwiecińska – architektura/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego
Jacek Kwieciński – architektura/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego

Jacek Rezulski – konstrukcja/współpraca autorska/członek zespołu autorskiego

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca otrzymuje wyróżnienie za propozycję kształtowania przestrzeni zewnętrznych Muzeum: wrażliwość tworzenia zróżnicowanych wnętrz urbanistycznych nawiązujących do charakteru lokalnej zabudowy – dziedzińca muzealnego, placyków, przejść z interesującym detalem wykorzystującym cegłę jako element spajający nową zabudowę i zabytkowy budynek Starej Octowni.


Wyróżnienie równorzędne II stopnia w wysokości 7 500 zł:

Praca nr 11 (liczba rozpoznawcza 181),
WXCA Group Sp. z o. o.
ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa

Zespół autorski:
Szczepan Wroński – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna
Michał Lipiec – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów
Angelika Drozd – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów
Jakub Matela – idea, koncepcja przestrzenna i funkcjonalna, opracowanie rysunków, schematów i opisów
Agnieszka Roś – opracowanie rysunków, schematów i opisów

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca otrzymuje wyróżnienie za oryginalną i ujmującą propozycję wejścia do budynku Muzeum w formie okrągłego placyku tworzącego odizolowaną od ulicznego hałasu enklawę o ciekawej formie architektonicznej. Jednoznacznie i sztywno zdefiniowane przestrzenie wystawiennicze nie dają możliwości elastycznego komponowania ekspozycji muzealnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wystawa

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy zainteresowani,


Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. I, pkt. 4, ppkt 4.8. – Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 10 marca 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Lesznie, w sali reprezentacyjnej Ratusza (wysoki parter), Rynek 1 – wejście po schodach.

W tym samym miejscu, po ogłoszeniu wyników Konkursu, o godzinie 14.00 odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych dostępna będzie od dnia 13 do 31 marca 2023 roku w ww. miejscu – w Galerii na II piętrze Ratusza, w godzinach pracy Urzędu.

arch. Borys Wrzeszcz, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

Leszno – Poznań, dnia 4 marca 2023 r.

Składanie prac konkursowych

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora konkursu wskazany w Rozdziale I pkt 1.2. najpóźniej do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 15.00. 

Prace konkursowe można dostarczać wcześniej w dniach 13 lutego oraz 14 lutego. Pracę będą przyjmowane w wyżej wspomniane dni od godziny 10.00 do godziny 15.00. 

Prace odbiera Kierownik Biura SARP Oddział Poznań Urszula Jaworska, telefon +48 61 852 00 20.

Konkurs SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.