ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ogłoszenie o konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2022/S 177-501988 z dnia 14.09.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu do dnia 24.10.2022 r. do godziny 23:59 złożono 202 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Ostatecznie, po weryfikacji, 192 wnioski zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 

– 16 listopada 2022 r. – godz. 12.00 
– 23 listopada 2022 r. – godz. 12.00 

Zbiórka – wejście na teren opracowania konkursowego od strony ul. Bolesława Chrobrego 

Na wizję lokalną nie obowiązują zapisy, obecność jest dobrowolna.

arch. Borys Wrzeszcz, sekretarz organizacyjny konkursu