Odpowiedzi na pytania – część piąta

Szanowni Państwo,

Na podstronie Pytania i odpowiedzi pojawił się piąty dokument zawierający odpowiedzi na pytania konkursowe od nr 22 do 39.