Składanie prac konkursowych

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora konkursu wskazany w Rozdziale I pkt 1.2. najpóźniej do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 15.00. 

Prace konkursowe można dostarczać wcześniej w dniach 13 lutego oraz 14 lutego. Pracę będą przyjmowane w wyżej wspomniane dni od godziny 10.00 do godziny 15.00. 

Prace odbiera Kierownik Biura SARP Oddział Poznań Urszula Jaworska, telefon +48 61 852 00 20.