Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wystawa

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Konkursu
i wszyscy zainteresowani,


Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – rozdz. I, pkt. 4, ppkt 4.8. – Zamawiający i Organizator Konkursu uprzejmie informują, że publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego, rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi dnia 10 marca 2023 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Lesznie, w sali reprezentacyjnej Ratusza (wysoki parter), Rynek 1 – wejście po schodach.

W tym samym miejscu, po ogłoszeniu wyników Konkursu, o godzinie 14.00 odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Wystawa prac konkursowych dostępna będzie od dnia 13 do 31 marca 2023 roku w ww. miejscu – w Galerii na II piętrze Ratusza, w godzinach pracy Urzędu.

arch. Borys Wrzeszcz, SARP
sekretarz organizacyjny konkursu

Leszno – Poznań, dnia 4 marca 2023 r.