ZAWIADOMIENIE O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ogłoszenie o konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2022/S 177-501988 z dnia 14.09.2022 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu do dnia 24.10.2022 r. do godziny 23:59 złożono 202 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Ostatecznie, po weryfikacji, 192 wnioski zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 

– 16 listopada 2022 r. – godz. 12.00 
– 23 listopada 2022 r. – godz. 12.00 

Zbiórka – wejście na teren opracowania konkursowego od strony ul. Bolesława Chrobrego 

Na wizję lokalną nie obowiązują zapisy, obecność jest dobrowolna.

arch. Borys Wrzeszcz, sekretarz organizacyjny konkursu

Ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo,

Muzeum Okręgowe w Lesznie wraz z Organizatorem, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań, zaprasza do udziału w Konkursie SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Regulamin oraz materiały konkursowe są dostępne na podstronie Regulamin i materiały (zakładka na pasku powyżej).

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

Wybrane terminy konkursowe:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 24 października 2022 r.
Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.
Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN
I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:
https://epk.sarp.pl

Konkurs SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.