Regulamin i materiały

Zachęcamy do pobrania reglaminu oraz poniższych materiałów konkursowych. 

UWAGA – INFORMACJA

Organizator konkursu informuje, że zmienione zostały Załączniki nr A.11. i  nr A.12. do Regulaminu konkursu, dostępne w zakładce „Regulamin i materiały”. Nie wymagają one „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. Załączniki te nie powinny być podpisane.

Konkurs SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.