Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs – Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – ogłoszenie, wyniki

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godzinie 11.00 w budynku Starostwa, przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, w sali sesyjnej nr 319.

Poniżej załączone zostało pismo przesłane ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczące wyników konkursu.


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a wraz z koncepcją
zagospodarowania terenu.

Przedmiot Konkursu obejmuje:
– opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej,
– przeniesienie praw autorskich do wybranych prac. 3. Celem Konkursu jest wybranie spośród złożonych prac konkursowych jednej najlepszej pracy konkursowej, której autor/autorzy otrzymają zaproszenie do udziału w postępowaniu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, pozwalającej na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, w trybie zamówienia z wolnej ręki.