Wpisz tekst i naciśnij Enter

Ogłoszenie konkursu SARP nr 1006

Oddział Warszawski SARP oraz Gmina Izabelin ogłosiły konkurs SARP nr 1006 realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej.

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

Termin składania wniosków o dopuszczenie upływa 24 maja 2021 r.

Pytania dotyczące regulaminu można składać za pomocą platformy elektronicznej do dnia 18 maja 2021 r.

Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie konkursu: https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl/

Zapraszamy do wzięcia udziału.