Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs rekomendowany przez SARP – Osiedla Zielone Wzgórza w Pile

8 września 2021 roku

Prezydent Miasta Piły oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zapraszają do udziału w konkursie jednoetapowym, studialnym, urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

Wszelkie informacje o Konkursie w tym Harmonogram Konkursu, Regulamin Konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 8 października 2021 r., godz. 14.00.

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma Komunikacji Elektronicznej

Termin składania Prac Konkursowych do dnia 24 stycznia 2022 r., godz. 15.00.

Konkurs rekomendowany przez SARP. Nr referencji: 012/R/2021.