Wpisz tekst i naciśnij Enter

KONKURS SARP nr 1043_BONITUM WROCŁAW

Ogłoszenie o  jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.

Zamawiający:

Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”
ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław ul. Oławska 21, III piętro, 50-123 Wrocław

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne. Celem dodatkowym jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej – terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.

!UWAGA: Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA

Sąd Konkursowy::

1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański
2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referent, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
3. arch. Marta Mnich – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego – Sędzia ze strony Organizatora,
5. Jarosław Konior – członek Sądu Konkursowego – Sędzia ze strony Organizatora,
6. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego – Sędzia ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski
7. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora
8. Magdalena Wankowska – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora

Funkcję sędziego rezerwowego pełni:

mgr inż. arch. Artur Toboła, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:

arch. Sylwia Sikora

Harmonogram Konkursu:

10.07.2023 – ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

21.07.2023, godz. 24:00 – ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

04.08.2023 – ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o  niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

18.08.2023 – ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

15.09.2023, godz. 24:00 – ostateczny termin składania Prac konkursowych w postaci elektronicznej. Prace należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

18.09.2023, godz. 16:00 – ostateczny termin składania Prac konkursowych w postaci papierowej.

do dnia 29.09.2023 – ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

Nagrody pieniężne:

I NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto,
II NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto,
III NAGRODA – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

Regulamin i materiały konkursowe dostępne są na stronie:

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-sarp-1043-bonitum-wroclaw

Zapraszamy