Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs na Nagrodę BDA-SARP

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 12-15 września br. w siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 22 kwietnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) autorów zgłoszonych prac.

HARMONOGRAM:

  • Dostarczenie elektronicznie prac poprzez aplikację wetransfer, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 22 kwietnia br.
  • Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w 12-15 września br. siedzibie w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie
  • Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 14 września
  • Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 15 września br. (niedziela)
  • Informacje dla uczestników konkursu znajdują się w Regulaminie.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Plansza A4

Plansza A2