Wpisz tekst i naciśnij Enter

XXV EDYCJA KONKURSU POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE

15 października 2021 roku

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXV edycji konkursu są to realizacje oddane do użytku do końcem 2020 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

  1. obiektów budownictwa ogólnego,
  2. obiektów budownictwa przemysłowego,
  3. obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

  1. oddziały SARP,
  2. oddziały PZITB,
  3. pracownie, biura projektów,
  4. inwestorów,
  5. Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
1. Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1).
2. Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
3. Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4.
4. Materiały w wersji elektronicznej na pendrive:
– 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć,
– rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu.

Skład Sądu Konkursowego:
Przewodniczący Sądu – arch. Bohdan (Biś) Lisowski
Przedstawiciel Rady Prezesów SARP – arch. Jakub Krzysztofik
Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” – arch. Seweryn Nogalski
architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP – arch. Jolanta Przygońska
przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu – Zbigniew Pilch
Sekretarz organizacyjny konkursu – arch. kraj. Marek Szeniawski

Harmonogram konkursu:
Zgłaszanie prac do dnia 31 października 2021 r. do godz. 15:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
Ogłoszenie wyników konkursu – 10 grudnia 2021 r.

Pytania prosimy kierować na adres: pca@sarp.pl