Wpisz tekst i naciśnij Enter

Studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP) oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP ogłaszają studencki konkurs architektoniczny studialno-koncepcyjny, jednoetapowy „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”.

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni kształcących na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zachodniego poznańskiego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest przestudiowanie możliwości zmian obecnego zagospodarowania obszaru wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu i pokazanie ich w formie koncepcji zagospodarowania obszaru objętego konkursem. Oczekiwane jest zachowanie rekreacyjno-sportowego charakteru tego terenu oraz przywrócenie ciągłości korytarza ekologicznego doliny Bogdanki. Uczestnicy konkursu są zachęcani do nieskrępowanego, kreatywnego podejścia do tematu w taki sposób, aby pokazać różne sposoby jego rozwiązania.
Celem konkursu jest również ukazanie potencjału dla tworzenia systemu zielono-błękitnej infrastruktury Poznania w oparciu o dawny przebieg cieków wodnych (dzisiaj ukrytych pod ziemią).

TERMINARZ KONKURSU

  • ogłoszenie konkursu – 09 października 2023,
  • zgłoszenie udziału – do 03 listopada 2023,
  • termin przyjmowania pytań – do 08 grudnia 2023,
  • składanie prac – do 19 stycznia 2024,
  • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa – okres trwania targów Budma 2024 (30.01.2024 – 02.02.2024).

SĄD KONKURSOWY

mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący sądu
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża
prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
prof. PW dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik
Marta Szydłowska, dyrektor targów Budma, przedstawiciel MTP
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk
mgr inż. arch. Jakub Głaz
mgr inż. arch. Bartosz Jarosz
mgr inż. arch. Bartosz Małecki

Zastępcy sędziów:
mgr inż. arch. Piotr Kluj
mgr inż. arch. Dawid Strębicki

NAGRODY

Pula przeznaczona na nagrody i wyróżnienia w konkursie wynosi nie mniej niż 6000 zł brutto. Sąd konkursowy przyzna nagrody i wyróżnienia, a ich liczba i wysokość będzie zależna od liczby i jakości nadesłanych prac.

DOKUMENTY KONKURSOWE

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2_mapa
Załącznik nr 3_pdf
Załącznik nr 3_doc
Załącznik nr 4_zdjęcia

Mapa .dwg

ODPOWIEDZI NA PYTANIAlink

Zachęcamy do udziału w konkursie!