Wpisz tekst i naciśnij Enter

Odpowiedzi na pytania

 1. Czy jako studentka kierunku architektonicznego, ale z uczelni zagranicznej mam możliwość wzięcia udziału? W regulaminie nie jest to uściślone, wolałam się dopytać. Pierwszy stopień studiów ukończyłam na Wydziale Architektury na Politechnice Poznańskiej, aktualnie kończę studia magisterskie z architektury i urbanistyki na uczelni we Włoszech.

  Odpowiedź: Zgodnie z pkt III.1. regulaminu konkurs skierowany jest do aktualnych studentów kierunków architektura lub architektura krajobrazu. Nie ma ograniczeń co do uczelni.
 1. Jeżeli wyślę kartę zgłoszenia do udziału w konkursie, czy nie dosłana praca w terminie wiąże się z jakimiś konsekwencjami jeżeli zgłosiłam się do konkursu. W regulaminie nie znalazłam żadnej informacji na ten temat.

  Odpowiedź: Zgodnie z pkt III.1. regulaminu do konkursu mogą przystąpić osoby, które m. in. dostarczyły prace konkursowe zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, a więc w terminie określonym w harmonogramie konkursu (pkt IV. regulaminu konkursu). Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie (pkt VII.7. regulaminu konkursu). Ponadto zgodnie z pkt VII.6. regulaminu konkursu wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej do organizatorów pokrywa uczestnik konkursu.
 2. Szanowni Państwo, kierujemy się do państwa w związku z konkursem Uwolnić Bogdankę, pytanie dotyczy dostępności materiałów kartograficznych dla przyjętego terenu opracowania w konkursie.
  Czy moglibyśmy, jako zespół projektowy biorący udział w państwa konkursie, prosić o udostępnienie pliku w formie dwg? Nie potrafimy otworzyć plików zawartych w załączniku numer 2 zamieszczonym na państwa stronie. Zakres materiałów to głównie obręb nr 20 w poznaniu, ale dodatkowo 20 + 21 pozwoliłyby na szerszy zakres analiz przestrzennych oraz krajobrazowych.
  Materiały te zostałyby wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych, w celu dokładnego rozplanowania przestrzeni oraz wykonania precyzyjnego zestawienia powierzchni.
  W przypadku braku możliwości udostępnienia plików, nasza uprzejma prośba o możliwość wskazania, gdzie mielibyśmy możliwość zdobyć owe materiały.

  Odpowiedź: dodatkowe pliki zostały opublikowane we wpisie ogłaszającym konkurs – LINK
 3. Jaka różnica jest pomiędzy obszarem opracowania a oddziaływania? Czy należy to interpretować w taki sposób, że projekt ma się zawierać w opracowaniu a w oddziaływaniu powiązanie z otoczeniem?

  Odpowiedź: Obszar opracowania jest obszarem, który powinien zostać objęty koncepcją. W obszarze oddziaływania należy pokazać powiązania obszaru opracowania z otoczeniem.
 4. Czy boisko w obszarze opracowania powinno być zachowane, czy możliwe jest jego zastąpienie innymi elementami sportowymi?

  Odpowiedź: Z uwagi na studialny charakter konkursu taka decyzja należy do uczestników.
 5. Czy finalna prezentacja trafia również do odbiorców spoza komisji konkursowej?

  Odpowiedź: Prace konkursowe będą oceniane przez sąd konkursowy z ewentualnym udziałem ekspertów. Plansze konkursowe będą eksponowane publicznie w trakcie targów Budma i Forum Architektury i Designu. Nie można wykluczyć szerszej publikacji prac po rozstrzygnięciu.
  Ze względu na społeczny charakter konkursu i zainteresowanie tą przestrzenią przez lokalną społeczność dopuszczamy możliwość prezentacji wyników konkursu przed innymi gremiami np. przedstawicielami gabinetu prezydenta, czy jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi urzędu miasta.
 6. Czy budynki na zachód od orlika, obok placu manewrowego uległy wyburzeniu? Wciąż znajdują się na google maps, a nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie czy widziałyśmy je na żywo.

  Odpowiedź: Budynki zostały rozebrane (na ortomapie z 2021 już ich nie ma).
 7. Czy tereny na prawo od zabytkowej skoczni można przeprojektować dowolnie?

  Odpowiedź: Organizatorzy nie chcą ograniczać kreatywności uczestników konkursu i dopuszczają swobodę w kształtowaniu swoich propozycji.
 8. Czy teren orlika może być przez Nas jakkolwiek modyfikowany? (np.: pod kątem zmiany rodzaju wykonywanej tam aktywności fizycznej).

  Odpowiedź:  Organizatorzy nie chcą ograniczać kreatywności uczestników konkursu i dopuszczają swobodę w kształtowaniu swoich propozycji.
 9. Czy projekt konkursowy, który wyjdzie poza pole oddziaływania będzie odrzucony? Czy pomysł , który wymaga częściowego wyjścia poza teren konkursowy będzie odrzucony?

  Odpowiedź: Nie, ponieważ jest to konkurs studialny.
 10. Czy powinniśmy pozostawić wszystkie budynki znajdujące się w obszarze opracowania, czy mogą być one usunięte, a teren przekształcony w dowolny sposób?

  Odpowiedź: Organizatorzy pozostawiają decyzję w tej sprawie uczestnikom konkursu.
 11. Czy istnieje dostępność mapy nasadzeń, którą moglibyśmy otrzymać? Jeśli tak, prosimy o przekazanie, kiedy została udostępniona i czy dostępna jest do opracowania terenu.

  Odpowiedź: Niestety organizator nie dysponuje taka mapą.
 12. Czy teren, na którym planowane są prace (łącznie z terenem magazynu), jest dostępny dla zespołu pracowniczego? Potrzebujemy potwierdzenia, czy mamy możliwość swobodnego poruszania się po obszarze, na którym będzie realizowany projekt.

  Odpowiedź: Teren opracowania jest w większości dostępny. Nie ma możliwości wejścia do budynku magazynowego oraz na teren dawnej pływalni.
 13. Czy magazyn, jest dostępny dla zleceniodawcy? Prosimy o potwierdzenie, czy istnieją ograniczenia dotyczące dostępu lub ewentualne specjalne wymogi.

  Odpowiedź: Nie ma możliwości wejścia do budynku magazynowego oraz na teren dawnej pływalni.
  • Chciałbym ponowić pytanie i prosić o uzasadnienie podpisywania prac konkursowych imieniem i nazwiskiem na poziomie prezentacji, które również podlegają ocenie. Dlaczego prace nie pozostają tajne do końca obrad jury? W każdym konkursie odkodowanie prac następuje po wyłonieniu najlepszych prac.

   Odpowiedź: Organizatorzy konkursu studialnego nie przewidują anonimizacji prac konkursowych. Przyjęte przez autora/autorów sześciocyfrowe oznaczenia prac konkursowych mają jedynie ułatwić sądowi konkursowemu pracę z tymi dokumentami. Organizator dopuszcza wprowadzenie nazwisk autora/autorów również na planszach.

   Organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z anonimizacji prac z uwagi na studialny charakter konkursu, spodziewaną dużą liczbę prac oraz brak możliwości udziału w konkursie osób powiązanych ze sędziami. Ponadto sędziowie po zapoznaniu się z listą uczestników złożyli oświadczenia dotyczące konfliktu interesów. W konkursach dla studentów nie zawsze praktykowane jest utajnianie prac.