Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs realizacyjny Akademia Muzyczna w Poznaniu – KONKURS SARP nr 1053

Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań  ogłasza Konkurs architektoniczny, dwuetapowy, realizacyjny  na opracowanie koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Zamawiającego na Nagrody pieniężne oraz wyróżnienia wynosi nie więcej niż 280 000 zł brutto

 • I Nagroda: kwota w wysokości 100 000 zł brutto;
 • II Nagroda: kwota w wysokości 70 000 zł brutto; 
 • III Nagroda: kwota w wysokości 50 000 zł brutto;
 • dwa wyróżnienia: w kwocie po 30 000 zł brutto; 

Sąd Konkursowy

 1. arch. Piotr Śmierzewski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Koszalin;
 2. arch. Mikołaj Stępień – Sędzia referent, SARP Poznań;
 3. arch. Piotr Kamiński – asystent Sędziego referenta bez prawa głosu;
 4. arch. Natalia Paszkowska – Członek Sądu Konkursowego, SARP Warszawa;
 5. arch. Bartłomiej Nawrocki – Członek Sądu Konkursowego, SARP Katowice; 
 6. mgr Joanna Czech – Członek Sądu Konkursowego, przedstawiciel Biura MKZ Poznań;
 7. arch. Piotr Sobczak – Członek Sądu Konkursowego, przedstawiciel WUIA, UM Poznań;
 8. prof. Marcin Baranowski – Członek Sądu Konkursowego, przedstawiciel Zamawiającego;
 9. arch. Michał Pawłowski – Członek Sądu Konkursowego, przedstawiciel Zamawiającego;
 10. arch. Hugon Kowalski– Sędzia zastępca, SARP Poznań.

Terminy:

Data ogłoszenia konkursu w DUUE: 10.11.2023

Data publikacji konkursu na stronie: 15.11.2023

Pytania do Regulaminu Konkursu: 29.12.2023
Składanie wniosków o dopuszczenie: 15.01.2024
Składanie Opracowań studialnych w wersji elektronicznej / fizycznej : 03.04.2024/ 08.04.2024
Składanie Prac konkursowych- II etap w wersji elektronicznej/ fizycznej : 05.07.2024/ 09.07.2024 do g. 15.00 (wersja fizyczna + makieta)
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu: 11.07.2024


KOMUNIKATY

11.07.2024

Ogłoszenie nt. „Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2023/S 220-694343 z dnia 15.11.2023 r.

W dniu 11 lipca nastąpiło rozstrzygnięcie i publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego. Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu rozdz. IX, pkt 2. przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia równorzędne:

I NAGRODA  – w wysokości 100 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej 

II NAGRODA – w wysokości 70 000 zł brutto 

III NAGRODA – w wysokości 50 000 zł brutto 
2 wyróżnienia równorzędne – w wysokości 30 000 zł brutto

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

09.04.2024

Ogłoszenie nt. „Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2023/S 220-694343 z dnia 15.11.2023 r.

W wyznaczonym w Regulaminie czasie tj. do 9.07.2024 do godziny 15.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 Prac Konkursowych w wersji fizycznej.

Lista przyjętych Prac Konkursowych

Magdalena Wypusz, sekretarz organizacyjny Konkursu

26.04.2024

Ogłoszenie nt. „Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2023/S 220-694343 z dnia 15.11.2023 r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (roz. VI pkt. 3), Sekretarz Organizacyjny Konkursu przekazuję informacje o Uczestnikach zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu: 

037

054

003

015

036 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (roz. VI pkt 2 ust. 6 ) w  II etapie konkursu oczekuję się od uczestników rozwinięcia zaproponowanych w I Etapie konkursu koncepcji projektowych z uwzględnieniem Zaleceń Sądu konkursowego. Zalecenia Sądu Konkursowego dla Uczestników II etapu zostały dołączone do niniejszego komunikatu

Zalecenia Sądu Konkursowego dla Uczestników II etapu

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Magdalena Wypusz


25.01.2024

Ogłoszenie nt. „Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2023/S 220-694343 z dnia 15.11.2023 r.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do dnia 15.01.2024 r. do godziny 23:59 złożono 77 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Ostatecznie, po weryfikacji, 74 wnioski zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

Magdalena Wypusz, sekretarz organizacyjny Konkursu


11.04.2024

Ogłoszenie nt. „Konkurs realizacyjny na budynek kulturalno- naukowo- dydaktyczny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Dz.U. UE nr 2023/S 220-694343 z dnia 15.11.2023 r.

W wyznaczonym w Regulaminie czasie tj. do 8.04.2024 do godziny 15.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 52 Opracowania  studialne w wersji fizycznej.

Lista przyjętych Opracowań studialnych

Magdalena Wypusz, sekretarz organizacyjny Konkursu


Ogłoszenie Konkursu

Zmiana Ogłoszenia Konkursu z dnia 1.12.2023

Zmiana Ogłoszenia Konkursu z dnia 27.12.2023

Zmiana Ogłoszenia Konkursu z dnia 05.01.2024

Regulamin Konkursu- aktualizacja 9.01.2024

Regulamin Konkursu – aktualizacja 3.01.2024

Regulamin Konkursu – aktualizacja 27.12.2023

Regulamin Konkursu – aktualizacja 28.11.2023

Załączniki 1- zmiana

Załącznik 2- korekta

Załączniki 3

Załącznik 3.1 Załącznik 3.2 Załącznik 3.3 Załącznik 3.4- korekta Załącznik 3.6 Załącznik3.7 Załącznik 3.8

Załącznik 4.1 Załącznik 4.2

Załącznik 5.1 Załącznik 5.2

Załącznik 6

Załącznik 6.1-4

Załącznik 7a Załącznik 7b Załącznik 7c Załącznik 7d Załącznik 7e Załącznik 7f Załącznik 7g

Załącznik 7.1 Załącznik 7.2

Zdjęcia

Mapa zasadnicza terenu opracowania w formacie DXF

Załączniki formalne wersja edytowalna

Ekspertyza

Makieta


ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Etap dopuszczenia do udziału w Konkursie

ODPOWIEDZI cz. I:
Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap kwalifikacyjny)

ODPOWIEDZI cz. II:

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap kwalifikacyjny) – cz. II

ODPOWIEDZI cz. III:

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap kwalifikacyjny) – cz. III

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Etap I

ODPOWIEDZI cz. I

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap I) – cz. I

ODPOWIEDZI cz. II

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap I) – cz. II

ODPOWIEDZI cz. III

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap I) – cz. III

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Etap II

ODPOWIEDZI cz. I

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap II) – cz. I

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap II) – cz. II

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu (etap II) – cz. III