Odpowiedzi na pytania – część druga

Szanowni Państwo,

Na podstronie Pytania i odpowiedzi pojawił się drugi dokument zawierający odpowiedzi na pytania konkursowe od nr 3 do 5.