Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 971- Dwa Place w Lesznie_wyniki

W dniu 29 września 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste
publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego.

Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu, w ramach puli
nagród i wyróżnień, dokonał zmian w zakresie ich ilości i wysokości, przyznając
dwie nagrody i trzy wyróżnienia.

Wyniki KONKURSU SARP nr 971 na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi: