Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs na Centrum Muzyki w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Gminą Miejską Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie.

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego dla nowego kompleksu budynków/budynku Centrum Muzyki w Krakowie wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz koncepcji programowo-przestrzennej Parku Miejskiego.

Budynek/budynki Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową stworzyć powinny unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie część miasta, swoisty landmark, który stanie się rozpoznawalny na „muzycznej mapie miasta”.

Realizacja przedmiotu Konkursu wpisywać się ma w proces rewitalizacji Krakowa, uwzględniać walory, warunki i konteksty przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz urbanistyczno-architektoniczne miejsca i miasta. Powinien też odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.
Terminy
7.08.2018 – Ogłoszenie konkursu
do 20.08.2017 – Składanie pytań do regulaminu konkursu
do 28.09.2018 – Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu
3.09.2018 do godziny 15:00 – Składanie zgłoszeń udziału w konkursie
do 17.09.2018 – Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału
do 8.10.2017– Składanie pytań do regulaminu konkursu
do 19.10.2018 – Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu
19.11.2018 do godziny 15:00 – Składanie prac konkursowych
do 3.12.2018 – Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
Nagrody
Pula nagród (kwoty brutto): 300 000 PLN
I nagroda – 150 000 PLN
II nagroda – 75 000 PLN
pozostałe ewentualne nagrody lub wyróżnienia – 75 000 PLN
Więcej na stronie internetowej konkursu http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,954,Konkurs_na_Centrum_Muzyki_w_Krakowie.html